Wiadomości –

Inteligentna technologia napędu - praca zespołowa: komunikacja Master / Slave

Dzięki PLC i sterowaniu pozycją za pomocą falownika, kilka napędów NORD DRIVESYSTEMS może być zsynchronizowanych w trybie Master / Slave. W ten sposób funkcje takie jak ruch zsynchronizowany i czy "latająca piła" mogą być realizowane w sposób zdecentralizowany.

intelligent drive technology

Bargteheide , 2019-02-14

Piła latająca umożliwia połączenie i równoległy ruch jednostki przetwarzającej względem poruszającego się obiektu. Ponieważ transport materiału w sposób ciągły przebiega na osi głównej, oś podrzędna jest zsynchronizowana z wzorcem. Natychmiast po osiągnięciu synchronicznego ruchu przetwarzanie jest wykonywane. Oś slave następnie powraca do pozycji wyjściowej i proces jest powtarzany. Przykłady zastosowania obejmują cięcie drewna i przenoszenie cieczy.

Dzięki wbudowanemu PLC i sterowaniu pozycją POSICON w falownikach NORDAC LINK i NORDAC FLEX można zsynchronizować kilka napędów NORD w trybie Master / Slave. Zintegrowana funkcjonalność POSICON zapewnia, że ​​falowniki są w stanie określić aktualną pozycję napędu. W rezultacie funkcje takie jak zsynchronizowany ruch i latająca piła mogą być wykonywane szybko i precyzyjnie. Za pomocą jednego falownika nadrzędnego można sterować nawet trzema przetwornicami częstotliwości typu Slave. Kontrola wyższego poziomu nie jest konieczna. Napędy NORD samowystarczalnie zapewniają płynne przetwarzanie.

Dowiedz się więcej: https://www.youtube-nocookie.com/embed/XBLvgoXMeeU