UMOWA

SERWISOWA

Możesz mieć pewność, że wszystko idzie dobrze: umowa serwisowa jest specjalnie dostosowana do twoich wymagań i życzeń.

 - - Niemiecki Angielski -

Umowa serwisowa

Możliwe umowy serwisowe można skonfigurować w następujący sposób:

Przeglądy okresowe

NORD DRIVESYSTEMS raz w roku sprawdza systemy pod względem niezawodności działania. Przegląd ujmuje wykonanie spisu motoreduktorów NORD oraz oznakowanie indywidualnym numerem.

Okresowa konserwacja

W regularnych odstępach czasu NORD DRIVESYSTEMS sprawdza systemy pod względem niezawodności i wykonuje uzgodnione prace konserwacyjne.

Indywidualna Umowa Serwisowa -

warunki umowy uzgadniane są indywidualnie zgodnie z wymaganiami Klienta.

Zalety dla naszych klientów:

  • Zwiększone bezpieczeństwo planowania i dostępność urządzeń
  • Zredukowane ryzyko kosztowe
  • Nasze produkty zawsze spełniają aktualne normy i dyrektywy.
  • Gdy przypada termin badania, technik kontaktuje się z własnej inicjatywy w celu umówienia wizyty.
  • W przypadku umowy serwisowej maszyna/urządzenie jest nam znane przed podjęciem czynności serwisowych.
  • Strategia konserwacji w oparciu o wiedzę producenta
  • Stosowanie wyłącznie oryginalnych części
  • Nowoczesne zdalne monitorowanie
  • Mniejsza liczba awarii
  • Optymalna efektywność ekonomiczna w odniesieniu do wymagań dotyczących części zamiennych i konserwacji