OPRACOWANIE I ROZWÓJ APLIKACJI

Wsparcie technologiczne

Ekonomiczne, bezpieczne, efektywne -

Na życzenie zespół projektowy NORD oferuje doradztwo i wsparcie inżynieryjne. Możliwa jest także sytuacja, w której inżynierzy NORD przygotują odpowiednie zamienniki kompletnych systemów napędowych

Opracowanie projektów

Modernizacja nowych maszyn/urządzeń lub istniejących parków maszynowych

Nasze napędy budujemy nie tylko w oparciu o standardy techniczne i energetyczne- projektujemy je również pod kątem możliwej redukcji liczby wariantów.

Sprzęt i oprogramowanie - Każdy napęd jest optymalnie dopasowany do wymagań - lub jest odpowiednio dostosowany. Programujemy przetwornice i tworzymy oprogramowanie, aby zagwarantować sprawną współpracę ze sterownikiem PLC. O ile to możliwe, dbamy o istniejącą architekturę systemu, aby nadal można było z niej korzystać.

Kontrola i testowanie - Na mechanicznych i elektronicznych stanowiskach testowych możemy sprawdzić akustykę, termikę, sprawność, trwałość i wiele innych parametrów. Przeprowadzamy fabryczne testy akceptacji (FAT) w firmach klientów.

Certyfikacja - Certyfikujemy produkty i usługi zgodnie ze wszystkimi wymaganymi normami i dyrektywami. Na życzenie chętnie podamy referencje w branży klienta.

Dokumentacja - Wszystkie usługi są szczegółowo udokumentowane. Tworzymy niezbędne rysunki lub adaptujemy istniejące.

Logiczne pakowanie - Nasze przesyłki pakujemy w sposób dostosowany do konkretnego urządzenia. To, co jest potrzebne najpierw, jest rozpakowywane jako pierwsze. Krok po kroku, sztuka za sztuką. W miarę możliwości chronimy zasoby i budżety oraz korzystamy z przesyłek zbiorowych.

Technologia
Wsparcie rozwoju twojego projektu dostosowane do twoich potrzeb
Indywidualne, fachowe doradztwo
Maksymalne bezpieczeństwo podczas wdrażania
Maksymalna wydajność

Zalety dla naszych Klientów:

  • Nasze produkty zawsze spełniają aktualne normy i dyrektywy.
  • Dzięki naszej wiedzy już podczas planowania i konstruowania maszyny można uniknąć późniejszych napraw.
  • Pozwala to zaoszczędzić znaczących wydatków i ułatwia przestrzeganie harmonogramu podczas projektowania i konstruowania.
  • Wysoka jakość podczas planowania i realizacji
  • Usystematyzowane zarządzanie projektami z udziałem specjalistów od producenta produktu
  • Pomoc w redukcji emisji CO2