Endoskopowa

kontrola napędu

Endoskopia

Endoskopowa kontrola napędu

Kontrola reduktorów za pomocą endoskopii umożliwia szybką i opłacalną ekonomicznie analizę stanu elementów zębatych oraz elementów tocznych (w tym kontrolę zużycia), łożysk tocznych i innych elementów konstrukcyjnych napędu.

  • Szybka i opłacalna ekonomicznie metoda kontroli stanu, ponieważ nie jest wymagany demontaż części aplikacji przeznaczone dla śrub zamykających).
  • Dzięki regularnej rejestracji stanu zużycia lub uszkodzenia napędu można wydłużyć okres eksploatacji napędu za pomocą odpowiednich działań.

Zalety dla naszych Klientów:

  • Ograniczenie przestojów wynikających ze zużycia
  • Polepszenie bezpieczeństwa i dostępności urządzeń przez zapobieganie potencjalnym usterkom
  • Analiza i ocena wyników konserwacji w jednolitych raportach z zaleceniami ekspertów
  • Przyszłościowe prognozowanie dostępności urządzeń w celu minimalizacji przestojów związanych z wiekiem urządzeń
  • Podstawa oceny ryzyka i decyzji inwestycyjnych