OKRESOWA KONSERWACJA

I MONITOROWANIE STANU

Brak dbałości o urządzenia, dopóki nie wystąpi usterka, to krótkowzroczna strategia konserwacji. Ponieważ koszty usuwania usterek zwykle znacznie przekraczają potencjalne oszczędności kosztów utrzymania. Regularne przeglądy, konserwacja i obsługa techniczna to przewidywalne koszty, duża dostępność urządzeń, przewidywalne czasy przestojów.

Regularna kontrola

Okresowa konserwacja

NORD DRIVESYSTEMS sprawdza funkcjonalność urządzeń w regularnych odstępach czasu i przeprowadza uzgodnione czynności konserwacyjne Oprócz czynności wymienionych w umowie dotyczącej przeglądów umowa serwisowa przewiduje napełnianie środkami smarowymi lub ich wymianę zgodnie z instrukcją obsługi. Ponadto odbywa się ocena części podlegających zużyciu i ich wymiana po przeprowadzeniu przeglądu i analizy na miejscu.

Zalety dla naszych klientów:

  • Zwiększona dostępność maszyn i urządzeń
  • Zoptymalizowane koszty eksploatacyjne
  • Utrzymanie wartości maszyn i urządzeń
  • Dostęp do wiedzy producenta zapewniający efektywność przeglądów, konserwacji i obsługi technicznej
  • Analiza i ocena wyników konserwacji w jednolitych raportach z zaleceniami ekspertów
  • Przyszłościowe prognozowanie dostępności urządzeń w celu minimalizacji przestojów związanych z wiekiem urządzeń
  • Podstawa oceny ryzyka i decyzji inwestycyjnych