Serwis

Najczęściej zadawana pytania (FAQ)

Reduktory

 • Sprawdź poziom oleju
 • Wymień uszczelkę
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź poziom oleju
 • Sprawdź pozycję montażową wersji
 • Sprawdź, czy nie ma przeciążenia
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź poziom oleju
 • Sprawdź stan oleju (analiza oleju)
 • Wymień olej
 • Sprawdzić zamocowanie przekładni
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdzić zamocowanie przekładni
 • Sprawdź sprzęgło, jeśli jest zamontowane
 • W przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości sprawdź parametry
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Rodzaj i ilość oleju podano na tabliczce znamionowej
 • Rodzaj i ilość oleju podane są na potwierdzeniu zamówienia
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Zamień dwie fazy w silniku elektrycznym (Uwaga! Niemożliwe z opcją Back Stop!)
 • W przypadku opcji Back Stop prosimy o kontakt z Getriebebau NORD

 • Sprawdź sprzęgło, jeśli jest zamontowane
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Zbadaj zastosowanie falownika
 • Zmień przełożenie
 • Użyj silnika z inną liczbą par biegunów
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

Silnik

 • Sprawdź ustawienia parametrów w przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości
 • Sprawdź łożyska silnika i wymień w razie potrzeby
 • Sprawdź wentylator / osłonę wentylatora
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź ustawienia parametrów w przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości
 • Sprawdź łożyska silnika i wymień w razie potrzeby
 • Sprawdź mocowanie silnika i zmodyfikuj w razie potrzeby
 • Jeśli sprzęgło jest zamontowane między silnikiem a przekładnią, należy sprawdzić wyosiowanie i sprzęgło
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź podłączenie silnika na tablicy zaciskowej
 • Sprawdź napięcie zasilania i kontrolę urządzenia ochronnego
 • W przypadku silnika z hamulcem, sprawdź hamulec
 • W przypadku opcji Back Stop sprawdź kierunek obrotów
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • W przypadku silnika z hamulcem, sprawdź hamulec
 • Sprawdź aplikację pod kątem ciężkiego rozruchu / konstrukcji
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź sterowanie silnikiem lub okablowanie
 • Jeśli to możliwe, uruchom silnik w obwodzie trójkąta; w razie potrzeby sprawdź lub dostosuj projekt pod kątem przeciążenia
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Jeśli przemiennik nie ma ogranicznika ruchu wstecznego, zamień dwie fazy zasilania
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź zasilanie silnika
 • Sprawdź podłączenie silnika
 • Sprawdź aplikację pod kątem nadmiernego obciążenia
 • W przypadku silnika z hamulcem sprawdzić działanie hamulca
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź zasilanie
 • Sprawdź bezpiecznik / zabezpieczenie silnika
 • Sprawdź projekt i w razie potrzeby zmodyfikuj
 • Sprawdź uzwojenia silnika
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź wentylator
 • W przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości sprawdź minimalną częstotliwość / prędkość. W razie potrzeby zainstaluj zewnętrzny wentylator
 • Sprawdź częstotliwość przełączania dla trybu pracy silnika i w razie potrzeby zmień projekt
 • Sprawdź projekt i w razie potrzeby zmień wymaganą moc silnika
 • W przypadku silnika z hamulcem, sprawdź hamulec
 • Sprawdź miejsce instalacji pod kątem chłodzenia
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Zmierzyć rezystancję styku czujnika temperatury w skrzynce zaciskowej silnika
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Zmierzyć rezystancję na styku czujnika temperatury w skrzynce zaciskowej silnika
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Sprawdź napięcie zasilania hamulca
 • Jeśli hamulec jest sterowany przez prostownik, sprawdź prostownik
 • Zmierz rezystancję cewki hamulcowej
 • Sprawdź szczelinę powietrzną hamulca
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

Falowniki, rozruszniki silnika i rozdzielacze polowe

 • Sprawdź napięcie sieciowe iw razie potrzeby napięcie sterujące (w zależności od typu przemiennika częstotliwości).
 • W razie potrzeby odesłać przemiennik częstotliwości do producenta w celu przetestowania.

 • Ustal przyczynę blokady włączania za pomocą parametru (P700 [3]) i instrukcji.

 • Ustaw automatyczne uruchamianie w P428 na „Wł.”, Zwróć uwagę na informacje zawarte w instrukcji.

 • Sprawdź dane silnika iw razie potrzeby dopasuj je z danymi na tabliczce znamionowej.
 • Sprawdź silnik i kabel silnika.
 • Zmniejsz obciążenie.
 • Sprawdź dokładny komunikat błędu za pośrednictwem P700 [1] i zastosuj dalsze środki zaradcze opisane w instrukcji.
 • W razie potrzeby odesłać przemiennik częstotliwości do producenta w celu przetestowania.

 • Sprawdź obciążenie i prędkość, w razie potrzeby pozwól silnikowi ostygnąć lub użyj zewnętrznego wentylatora.
 • Sprawdź rezystancję termistora (TF≈200Ω / 20 ° C) i połączenie.
 • Zmostkuj wejście termistora, jeśli nie jest używane.

 • Zwiększyć czas rampy w P103.
 • Wykorzystać krzywą charakterystyki U / f, ustawiając parametry P211 / 212 na 0%.
 • Użyć odpowiedniego rezystora hamowania.
 • W razie potrzeby dostosować P217 (np. 200%).

 • Ustal kod błędu na podstawie migającego kodu diody DS lub odczytaj go z P700. Następnie określ odpowiedni środek zaradczy na podstawie instrukcji.

 • Sprawdź napięcie wejściowe, może brakować jednej fazy.

 • Sprawdź podłączenie enkodera i kierunek obrotów za pomocą P735; w razie potrzeby zmienić P301.

 • Sprawdź telegram BUS z zewnętrznego PLC.