Serwis

Najczęściej zadawana pytania (FAQ)

Reduktory

 • Sprawdzić poziom napełnienia olejem
 • Wymienić uszczelkę
 • Skontaktować sie z oddziałem NORD

 • Sprawdzić poziom napełnienia olejem
 • Sprawdzić ustawienie montażowe dla danej wersji
 • Sprawdzić, czy nie ma przeciążenia
 • Zkontaktować sie z oddziałem NORD

 • Sprawdzić poziom napełnienia olejem
 • Sprawdzić stan oleju (analiza oleju)
 • Wymienić olej
 • Sprawdzić zamocowanie/fundament przekładni
 • Skontaktować sie z oddziałem NORD

 • Sprawdzić zamocowanie/fundament przekładni
 • Sprawdzić sprzęgło, jeżeli jest zainstalowane
 • Przy pracy z przetwornicą częstotliwości, sprawdzić parametry
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Rodzaj i ilość oleju podano na tabliczce znamionowej
 • Rodzaj oleju i ilość są podane w potwierdzeniu zamówienia
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Zamień dwie fazy na silniku elektrycznym (Uwaga! Nie jest to możliwe z opcją cofania!)
 • W przypadku opcji Backstop prosimy o kontakt z Getriebebau NORD

 • Sprawdź sprzęgło, jeśli jest zamontowane
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

 • Zbadaj użycie przetwornicy częstotliwości
 • Zmień uzębienie
 • Użyj silnika z inną liczbą par biegunów
 • Skontaktuj się z Getriebebau NORD

Silnik

 • Sprawdzić ustawienia parametrów w przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości
 • Sprawdzić łożyska silnika i w miarę potrzeby wymienić
 • Sprawdzić wentylator/pokrywę wentylatora
 • Skotakowaćj się z oddziałem NORD

 • Sprawdzić ustawienia parametrów w przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości
 • Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić łożyska silnika
 • Sprawdzić mocowanie silnika i w razie potrzeby dokonać modyfikacji
 • Jeżeli między silnikiem a przekładnią zainstalowane jest sprzęgło, sprawdzić je oraz wyosiowanie
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Sprawdzić podłączenie silnika na tablicy zaciskowej
 • Sprawdzić napięcie zasilania i sterowanie urządzenia ochronnego
 • W przypadku silnika z hamulcem, sprawdzić hamulec
 • W przypadku opcji ‘back stop’ sprawdzić kierunek obrotów
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • W przypadku silnika z hamulcem, sprawdzić hamulec
 • Sprawdzić dane zastosowanie pod kątem ciężkiego rozruchu / konstrukcji
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Sprawdzić sterowanie lub okablowanie silnika
 • W miarę możliwości, uruchamiać silnik w połączeniu typu trójkąt; jeżeli jest to konieczne, sprawdzić lub dostosować konstrukcję uwzględniając przeciążenie
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Jeżeli napęd nie posiada opcji ‘back stop’, należy zamienić dwie fazy zasilania
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Sprawdzić zasilanie silnika
 • Sprawdzić podłączenie silnika
 • Sprawdzić dane zastosowanie pod kątem nadmiernego obciążenia
 • W przypadku silnika z hamulcem, sprawdzić funkcjonowanie hamulca
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Sprawdzić zasilanie
 • Sprawdzić bezpiecznik / element zabezpieczający silnika
 • Sprawdzić konstrukcję i w miarę potrzeby wprowadzić modyfikacje
 • Sprawdzić uzwojenia silnika
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Sprawdzić wentylator
 • Przy pracy z przetwornicą częstotliwości, sprawdzić minimalną częstotliwość/obroty. W miarę potrzeby zainstalować zewnętrzny wentylator
 • Sprawdzić częstotliwość przełączania dla trybu pracy silnika i w miarę potrzeby zmienić konstrukcję
 • Sprawdzić konstrukcję i w miarę potrzeby zmienić wymaganą moc silnika
 • W przypadku silnika z hamulcem, sprawdzić hamulec
 • Sprawdzić lokalizację instalacji pod kątem chłodzenia
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Zmierzyć rezystancję zestyków urządzenia monitorującego temperaturę w skrzynce zaciskowej silnika
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Zmierzyć rezystancję na zestyku urządzenia monitorującego temperaturę w skrzynce zaciskowej silnika
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

 • Sprawdzić zasilanie hamulca
 • Jeżeli hamulec jest sterowany przez prostownik, sprawdzić prostownik
 • Zmierzyć rezystancję cewki hamulca
 • Sprawdzić szczelinę powietrzną hamulca
 • Skontaktować się z oddziałem NORD

Falowniki, rozruszniki silnika i rozdzielacze polowe

 • Sprawdzić zasilanie sieciowe i w miarę potrzeby napięcie sterujące (w zależności od typu przetwornicy częstotliwości).
 • W miarę potrzeby zwrócić falownik producentowi w celu sprawdzenia.

Znaleźć przyczynę blokowania przełącznika w oparciu o parametr (P700[3]) oraz instrukcję obsługi.

Nastawić automatyczne uruchomienie w P428 na "On" [Wł.], zwracając uwagę na informację w instrukcji obsługi.

 • Sprawdzić parametry silnika i w miarę potrzeby dostosować je do danych na tabliczce znamionowej.
 • Sprawdzić silnik i przewód silnika.
 • Zmniejszyć obciążenie.
 • Sprawdzić dokładny komunikat błędu przez P700[1] i zastosować dalsze środki zaradcze zgodnie z instrukcją obsługi.
 • W miarę potrzeby zwrócić przetwornicę częstotliwości producentowi w celu sprawdzenia.

 • Sprawdzić obciążenie i obroty, w miarę potrzeby poczekać na schłodzenie silnika lub zastosować zewnętrzny wentylator.
 • Sprawdzić rezystancję termistora (TF≈200Ω/20C) oraz podłączenie.
 • Mostkować wejście termistora, jeżeli nie jest używane.

 • Zwiększyć czas rampy w P103.
 • Wykorzystać krzywą charakterystyki V/f ustawiając parametry P211/212 na 0%.
 • Zastosować odpowiedni rezystor hamulca.
 • W miarę potrzeby, dostosować P217 (np. 200%).

Określić błąd odczytując migający kod DS LED lub odczytać go z P700. Następnie, znaleźć odpowiedni środek zaradczy korzystając z podręcznika obsługi.

Sprawdzić podłączenie enkodera i kierunek obrotów przez P735; w miarę konieczności zmienić P301.

Sprawdzić wiadomość BUS od zewnętrznego sterownika PLC.