Wiadomości –

Nord Napędy Zakłady Produkcyjne otrzymały nagrodę w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

25 listopada 2015 r., na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Nowosolska fabryka firmy NORD została laureatem konkursu i otrzymała statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” w kategorii średnich zakładów, będącą dowodem na potwierdzenie słuszności prowadzonej polityki związanej z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pracowników.

Franciszek Grześkowiak – Okręgowy Inspektor Pracy (Zielona Góra) (w okularach) Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy Agnieszka Tront – Stefańczuk – Dyrektor ds. Finansów i Administracji Michael Stampa – Prokurent

Nowa Sól , 2015-12-21

Oceniając kandydatów do nagrody, kapituła konkursu wskazała na firmy, w których nastąpiła znacząca, wyraźna i udokumentowana poprawa warunków pracy. Konkurs jest dowodem na to jak ważna w prowadzeniu biznesu jest gwarancja bezpiecznej pracym, a wręczana statuetka jest wyrazem swoistej rekomendacji pracodawców, których cechuje solidność, rzetelność i bezpieczeństwo.

NORD reprezentowała pani Dyrektor ds. Finansów i Administracji Agnieszka Tront–Stefańczuk oraz Prokurent Michael Stampa.

"Od początku istnienia naszych zakładów sprawy bezpieczeństwa pracy były dla nas priorytetem. Bezpieczeństwo jest tym obszarem, w którym nie ma miejsca na oszczędności, półśrodki i rozwiązania zastępcze. Troska o bezpieczną organizację i właściwe zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej pozwala na komfortowe i pozbawione nadmiernego ryzyka wykonywanie swoich obowiązków. Nasi pracownicy mogą czuć się bezpiecznie nie tylko ze względu na odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy, ale także z powodu bezkompromisowej postawy przełożonych w zakresie bezpieczeństwa. Wydajność oraz produktywność pracy są zawsze podporządkowane dbałości o zdrowie i życie pracowników. W przyszłości będziemy się skupiać na dostosowaniu stanowisk pracy do zmieniającej się struktury demograficznej naszej załogi. Zadbamy o czynności wykonywane według zasad ergonomii oraz o zmniejszenie obciążeń dla układu mięśniowo-szkieletowego, tak by również osoby w wieku przedemerytalnym mogły bez szkody dla zdrowia nadal wykonywać swoje obowiązki. Z uwagą obserwujemy postęp w zakresie bhp." komentuje Dyrektor Zakładów w Nowej Soli, pani Agnieszka Tront–Stefańczuk.