Prace

licencjackie i magisterskie

Dzielenie się wiedzą i technologią to ważny aspekt dla NORD Drivesystems. Na przykładzie naszej Grupy powstało już wiele opracowań prac licencjackich i magisterskich. Dzielimy się naszą technologią, ale również słuchamy wniosków, które powstają poprzez opracowania studentów, którzy na przykładzie naszej organizacji opierają swoje prace dyplomowe.