Nasze lokalizacje

Choć szkolenia przeprowadzamy zarówno w naszych oddziałach w Nowej Soli czy Wiechlicach, jak również u naszych Klientów to sercem Akademii jest nowe centrum w Zakrzowie koło Wieliczki.

Zakrzów - centrum handlowo-szkoleniowe

W nowoczesnym budynku na potrzeby szkoleń Akademii NORD przygotowano 8 sal tematycznych do przekazywania wiedzy teoretycznej, a także wyposażone w komputery i modele testowe stanowiska do szkoleń praktycznych. Szkolenia dotyczące konserwacji i obsługi odbywają się na doskonale przygotowanej hali serwisowej. Przy ich tworzeniu położyliśmy szczególny nacisk na przygotowanie go do profesjonalnego przekazania wiedzy dotyczącej elektroniki napędowej i serwisu mechanicznego.

Do dyspozycji gości jest również bezpieczny parking. Lokalizacja nowej siedziby jest też niezwykle atrakcyjna ze względu na usytuowanie w pobliżu zabytkowego Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, Puszczy Niepołomickiej, oraz bezpośrednie sąsiedztwo pola golfowego Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie. Położenie takie pozwala na ciekawe spędzenie czasu wolnego po zajęciach w Akademii NORD. Po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały podsumowujące nabytą wiedzę oraz certyfikaty potwierdzające przejście szkolenia.

Indywidualne stanowiska do szkoleń z automatyki

Sala "Nikola Tesla" jest przeznaczona do praktycznych ćwiczeń z zakresu automatyki przemysłowej. W sali znajduje się 6 indywidualnych stanowisk szkoleniowych, które umożliwią szkolonym osobom połączenie poprzez komputer z falownikiem i jego parametryzację od podstaw, komunikację pomiędzy sterownikiem a falownikiem poprzez moduły sieciowe oraz komunikację między falownikami po sieci wewnętrznej.

Każde stanowisko wyposażone zostało w:

- Silnik z hamulcem elektromagnetycznym oraz enkoderem absolutnym z kanałem inkrementalnym

- Przetwornica częstotliwości NORD SK 530E

- komputer z oprogramowaniem NORDCON

Zestaw taki umożliwia każdemu uczestnikowi:

- sterowanie silnikiem w trybie wektorowym/skalarnym

- sterowanie pozycją (pozycjonowanie) w trybie POSICON

- pracę w trybie sprzężenia zwrotnego serwo

- tworzenie własnego programu na wbudowanym sterowniku PLC

Model aplikacji windowych

Oprócz indywidualnych stanowisk szkoleniowych, sala wyposażona jest również w pomocne modele funkcjonalne.

Pierwszym z nich jest "Testowy układ podnoszenia w aplikacjach windowych".

Model odwzorowuje szyb windy. Na górze aluminiowej ramy znajduje się motoreduktor ślimakowy NORD z zamontowanym na wale wyjściowym bębnem, na który nawijana jest stalowa lina z podwieszonym obciążnikiem. Przetwornica częstotliwości NORDAC SK530E wykorzystując enkoder inkrementalny zabezpiecza układ przed upadkiem.

Kursanci naszej Akademii programują falownik poprzez panel sterowania SK TU3 PAR lub poprzez oprogramowanie NORDCON zainstalowane w komputerach stanowisk szkoleniowych. Model pozwala również na sparametryzowanie hamulca elektromagnetycznego co ma na celu płynny start windy. Poprawnie wprowadzone parametry zapobiegają przeciążeniu silnika w układzie, a zastosowanie dodatkowego wentylatora chłodzącego zabezpiecza przed przegrzaniem uzwojeń silnika, nawet podczas utrzymywania stałej pozycji przez dłuższy czas.

Zestaw do programowania różnych typów przetwornic

Kolejny z modeli edukacyjnych wyposażony jest w:

- sterownik PLC obsługujący PROFINET, czyli uniwersalną sieć komunikacyjną opartą na standardzie przemysłowego Ethernetu

- moduł sieciowy SK TU4-PNT odpowiedzialny za przekaz informacji pomiędzy sterownikiem PLC a falownikiem,

- parę zdecentralizowanych falowników NORDAC SK 200E FLEX (nasza najbardziej elastyczna przetwornica, którą można montować na silniku lub w jego pobliżu poza szafą)

- parę dystrybutorów polowych SK 270E LINK

- parę najnowszych przetwornic produkcji NORD SK 550P PRO

- silnik synchroniczny IE4 z magnesami trwałymi i silnik asynchroniczny IE3, oba z hamulcem i enkoderem absolutnym

- pulpit sterowniczy i komputer PC z oprogramowaniem NORD.

Zestaw ten umożliwia kursantom programowanie 3 różnych typów przetwornic NORD, poprawne sparametryzowanie silników synchronicznych i asynchronicznych, pisanie programu na sterowniku PLC oraz sterowanie w sposób niezależny przetwornicami poprzez sieć PROFINET.

Motoreduktory i przekładnie

Drugą salę przeznaczoną do szkoleń klientów NORD w siedzibie w Zakrzowie nazwaliśmy "Isaac Newton". Pomieszczenie poświęcone jest głównie motoreduktorom. Oprócz różnych typów przekładni wytwarzanych przez NORD umieściliśmy tam również model o nazwie "Latająca piła".

Urządzenie składa się z przenośnika taśmowego napędzanego przez motoreduktor ślimakowy z nabudowanym falownikiem SK200E oraz zamocowanej równolegle szyny, po której porusza się rzutnik wyświetlający na taśmie logo NORD również napędzany przez przekładnię z przetwornicą wyposażoną w enkoder absolutny. Zsynchronizowany przez elektronikę napędową ruch elementów powoduje, że logo układa się w jedną całość z nadrukowanym na taśmie napisem.

Model ma na celu zobrazowanie synchronizacji 2 osi w aplikacjach gdzie równolegle z przenoszonym materiałem poruszany jest element wykonawczy w formie znacznika lub noża. Zastosowanie układu ciągłego umożliwia wykonywanie kilku operacji w tym samym czasie. Podczas transportu materiał może być poddawany precyzyjnej obróbce, cięciu bądź znakowaniu bez potrzeby zatrzymywania linii.

Duże konferencje i prelekcje

Leonardo da Vinci to największa z naszych sal. Jest w stanie pomieścić nawet 100 słuchaczy w trakcie przeprowadzanych prezentacji i pokazów.

Przestronność i funkcjonalność

Najczęściej pomieszcze wykorzystujemy do prezentacji bloków teoretycznych a sąsiadująca kantyna zapewnia szybki katering.

Sala posiada bezpośrednie wyjścia na taras widokowy usytuowany na dachu budynku - wyjątkowe miejsce na odpoczynek w trakcie przerw kawowych.

Wydzielona strefa szkoleniowa

Hala wyposażona jest we wszelkie niezbędne urządzenia i narzędzia do przeprowadzenia konserwacji i serwisu napędów. Stanowisko przeznaczone do szkoleń serwisowych są wyposażone w modele przekładni, silników i wyposarzenia opcjonalnego. Tutaj kursanci będą mogli sami przeprowadzic wymianę uszczelnień, regulację hamulca czy napełnić reduktor olejem.

Praktyczna wiedza na prawdziwych przykładach

Nasi najlepsi serwisanci z wieloletnim doświadczeniem pokażą na przykładach najczęstsze przyczyny usterek i wyjaśnią jak można było im zapobiec.

Bez silników nie ma napędów

Kolejna sala szkoleniowa Akademii NORD w Zakrzowie poświęcona jest nieodłącznemu elementowi każdego systemu napędowego jakim jest silnik. Patronem tego pomieszczenia mianowaliśmy Michaela Faradaya.

Prezentujemy tutaj modele przekrojowe różnego rodzaju silników NORD na których można zaobserwować różnice w konstrukcji w zależności od stopnia energooszczędności.

Główny model funkcjonalny pomieszczenia ma na celu symulowanie energooszczędności napędów NORD. W jego skład wchodzi motoreduktor SK92072.1A-71S/4 z nabudowaną przetwornicą częstotliwości SK180E, który jest podłączony do sieci poprzez watomierz. Całości dopełnia komputer PC który umożliwia sterowanie falownikiem i obserwację parametrów w czasie rzeczywistym.

Po uruchomieniu funkcji energooszczędności w którą wyposażone są wszystkie falowniki NORD, można naocznie zaobserwować jak zmienia się wartość pobieranej energii poprzez porównanie odczytów watomierza i wartości przetwornicy rejestrowanych przez program komputerowy. Funkcja energooszczędności polega na obniżaniu jednej ze składowych prądu w ciągu kilku sekund. Odbudowanie momentu do wartości znamionowej następuje w czasie 400 ms, co można zaobserwować na modelu.