Dziennik Rozbudowy

Zapraszamy do śledzenia kolejnych etapów rozbudowy fabryki silników w Wiechlicach

Odbyło się oficjalne rozpoczęcie rozbudowy zakładu. Na symbolicznym wbiciu łopaty pojawili się przedstawiciele władz lokalnych orazzarządu firmy.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Trwa zbieranie humusu, podbudowa z pospółki i tłuczenia. Zabetonowano 85 szt. stóp fundamentowych. Wykonano ławy fundamentowe budynku biurowego w hali.

Rozpoczęły sie również prace geotermalne. Wykonano 21 odwiertów na głębokość 250 metrów.

Trwa betonowanie i zbrojenie ław fundamentowych pod budynki biurowe, budynek pompowni oraz wiaty. Zabetonowano również 116 stóp fundamentowych pod konstrukcję hali. Kontynuowana jest podbudowa z półspółki i tłucznia. Powstała również sieć hydrantowa i kanalizacja deszczowa pod parking.

Część fundamentów jest już gotowa, trwa proces ich zasypywania. Rozpoczęto murowanie ścian w nowym budynku biurowym. Wstawiane są kolejne słupy prefabrykowane w nowej hali i budynkach. Wykonano też juz 48 odwiertów pod geotermię.

Na hali wstawiono pierwsze dźwigary oraz kolejne słupy prefabrykowane. W budynku pompowni tryskaczowej oraz budynku dla kierowców rozpoczęto prace murowe. Przygotowano fundamenty pod 6 słupów oświetlenia parkingu.

Dalszy ciąg prac przy fundamentach, słupach i dźwigarach pod nową halę. Trwa murowanie ścian w budynkach. Powstaje kanalizacja sanitarna,przepusty pod kable oraz pierwsze okablowania.

Wszystkie prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Zakończono wszystkie odwierty geotermalne. W budynku biurowym hali wykonano płytę osadzki oraz biegi schodów na piętro. Na parkingu rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki betonowej. Kontynuowane są prace murowe. Na hali trwają prace nad podwalinami żelbetowymi.

Budynek biurowy nowej hali ma już gotowy strop nad parterem i wymurowane ściany na piętrze. Rozbudowywany budynek obecnego biura również ma już gotowe ściany parteru i schody na piętro. Na ukończeniu są również prace murowe w pompowni i budynku dla kierowców.

Trwają intensywne prace nad kostrukcją żelbetonową hali.

W ostatnich dniach powstało kilka stropów w różnych miejscach budowy nad parterami, piętrami i całymi budynkami. Parking ma już gotowe 70% nawierzchni z kostki brukowej. Kanalizacja została przyłączona do zbiorników wody i pompowni. Jest też gotowa większość podwalin żelbetowych w budynku hali.

Na hali rozpoczęto montaż płatwi stalowych i słupów oraz ściany tymczasowej. W budynku biurowym hali zakończono betonowanie elementów żelbetowych attyki. Prawie gotowa jest również instalacja elektryczna podtynkowa. W nowym budynku biurowym zmontowano ściany prefabrykowane galerii. Trwają pracy na tynkami wewnętrznymi w budynku pompowni. Budynek dla kierowców ma już zakończony strop.

Na hali zamontowano połowę dachu z blachy trapezowej, a budynek biurowy hali ma już dach w płeni pokryty papą. Podobnie jest w budynku pompowni. Dobiega końca układanie kostki brukowej na parkingu. W starej hali ukończono prace nad trasami kablowymi.

Na hali rozpoczęto montaż podstaw pod pasma świetlne i świetliki oraz montaż kaset elewacji, powstaje również poszycie dachu. Rozpoczęto montaż podwieszeń pod instalacje oraz prace nad odwodnieniem dachu.

W budynku biurowym w hali trwają prace nad tynkami wewnętrznymi. Rozpoczęto izolacje przeciwwilgociowe i cieplne pod posadzki. Na parkingu ukończono chodniki.

Budynek dla kierowcó ma juz gotowe tynki.

Budynek biurowy w hali ma już gotowe tynki, podłoża pod posadzki i pełne pokrycie papą. Podłoża pod posadzkę są też ukończone w budynku dla kierowców.

Hala ma już 80% dachu pokrytego blachą. W budynku biurowym na hali zakończono kładzenie tynków elewacji. Rozbudowywany budynek biurowy ma już pełny strop nad piętrem. Zakończono prace związane z parkingiem. Rozpoczęto prace nad isntalacją p.poż oraz stawianie słupów oświetlenia zewnętrznego.

Prace w nowej hali związane z podstawami pod pasma świetlne, odwodnieniem hali i z poszyciem dachu minęły już półmetek. Będące w rozbudowie dotychczasowe biuro ma już prawie gotowe tynki elewacji. Budynek pompowni tryskaczowej i budynek z wiatą dla kierowców oczekują na konstrukcje stalowe dachu. W tym ostatnim gotowe jest już okablowanie.

W budynku biurowym hali rozpoczęto prace nad ślusarką aluminiową. W rozudowywanej części starego biura powstają tynki wewnętrzne i podłoża pod posadzki. Prace nad konstrukcją stalową zadaszenia wiaty w budynku pompowni są w na półmetku. Trwa montaż podwieszeń pod istalacje na hali., a poszycie dachu jest tam gotowe w 70 procentach.

Parking ofucjalnie ukończono i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Ukończono również prace nad konstrukcjami stalowymi zadaszenia wiat w budynkach pompowni i kierowców. Zamontowano juz 3/4 kaset elewacji na budynku hali. Prawie gotowe są już podstawy pod pasma świetlne i świetliki. W budynku biurowym hali rozpoczęto montaż ścianek GK. Stoi już 16 słupów z oświetleniem.

Na hali wykonano murowanie ścian stacji zaworowej w magazynie, rozpoczęto również montaż blachy fałdowej elewacji. Rozpoczęto prace nad poziomymi odcinkami odwiertów geotermalnych. W rozbudowywanej części budynku biurowego w połowie gotowe są tynki wewnętrzne, a w 90% tynki elewacji. Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan w budynku biurowym przy hali oraz instalacji c.o. w budynku biurowym.