Dziennik Rozbudowy

Zapraszamy do śledzenia kolejnych etapów rozbudowy fabryki silników w Wiechlicach

Odbyło się oficjalne rozpoczęcie rozbudowy zakładu. Na symbolicznym wbiciu łopaty pojawili się przedstawiciele władz lokalnych orazzarządu firmy.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Trwa zbieranie humusu, podbudowa z pospółki i tłuczenia. Zabetonowano 85 szt. stóp fundamentowych. Wykonano ławy fundamentowe budynku biurowego w hali.

Rozpoczęły sie również prace geotermalne. Wykonano 21 odwiertów na głębokość 250 metrów.

Trwa betonowanie i zbrojenie ław fundamentowych pod budynki biurowe, budynek pompowni oraz wiaty. Zabetonowano również 116 stóp fundamentowych pod konstrukcję hali. Kontynuowana jest podbudowa z półspółki i tłucznia. Powstała również sieć hydrantowa i kanalizacja deszczowa pod parking.

Część fundamentów jest już gotowa, trwa proces ich zasypywania. Rozpoczęto murowanie ścian w nowym budynku biurowym. Wstawiane są kolejne słupy prefabrykowane w nowej hali i budynkach. Wykonano też juz 48 odwiertów pod geotermię.

Na hali wstawiono pierwsze dźwigary oraz kolejne słupy prefabrykowane. W budynku pompowni tryskaczowej oraz budynku dla kierowców rozpoczęto prace murowe. Przygotowano fundamenty pod 6 słupów oświetlenia parkingu.

Dalszy ciąg prac przy fundamentach, słupach i dźwigarach pod nową halę. Trwa murowanie ścian w budynkach. Powstaje kanalizacja sanitarna,przepusty pod kable oraz pierwsze okablowania.

Wszystkie prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Zakończono wszystkie odwierty geotermalne. W budynku biurowym hali wykonano płytę osadzki oraz biegi schodów na piętro. Na parkingu rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki betonowej. Kontynuowane są prace murowe. Na hali trwają prace nad podwalinami żelbetowymi.

Budynek biurowy nowej hali ma już gotowy strop nad parterem i wymurowane ściany na piętrze. Rozbudowywany budynek obecnego biura również ma już gotowe ściany parteru i schody na piętro. Na ukończeniu są również prace murowe w pompowni i budynku dla kierowców.

Trwają intensywne prace nad kostrukcją żelbetonową hali.

W ostatnich dniach powstało kilka stropów w różnych miejscach budowy nad parterami, piętrami i całymi budynkami. Parking ma już gotowe 70% nawierzchni z kostki brukowej. Kanalizacja została przyłączona do zbiorników wody i pompowni. Jest też gotowa większość podwalin żelbetowych w budynku hali.

Na hali rozpoczęto montaż płatwi stalowych i słupów oraz ściany tymczasowej. W budynku biurowym hali zakończono betonowanie elementów żelbetowych attyki. Prawie gotowa jest również instalacja elektryczna podtynkowa. W nowym budynku biurowym zmontowano ściany prefabrykowane galerii. Trwają pracy na tynkami wewnętrznymi w budynku pompowni. Budynek dla kierowców ma już zakończony strop.

Na hali zamontowano połowę dachu z blachy trapezowej, a budynek biurowy hali ma już dach w płeni pokryty papą. Podobnie jest w budynku pompowni. Dobiega końca układanie kostki brukowej na parkingu. W starej hali ukończono prace nad trasami kablowymi.

Na hali rozpoczęto montaż podstaw pod pasma świetlne i świetliki oraz montaż kaset elewacji, powstaje również poszycie dachu. Rozpoczęto montaż podwieszeń pod instalacje oraz prace nad odwodnieniem dachu.

W budynku biurowym w hali trwają prace nad tynkami wewnętrznymi. Rozpoczęto izolacje przeciwwilgociowe i cieplne pod posadzki. Na parkingu ukończono chodniki.

Budynek dla kierowcó ma juz gotowe tynki.

Budynek biurowy w hali ma już gotowe tynki, podłoża pod posadzki i pełne pokrycie papą. Podłoża pod posadzkę są też ukończone w budynku dla kierowców.

Hala ma już 80% dachu pokrytego blachą. W budynku biurowym na hali zakończono kładzenie tynków elewacji. Rozbudowywany budynek biurowy ma już pełny strop nad piętrem. Zakończono prace związane z parkingiem. Rozpoczęto prace nad isntalacją p.poż oraz stawianie słupów oświetlenia zewnętrznego.

Prace w nowej hali związane z podstawami pod pasma świetlne, odwodnieniem hali i z poszyciem dachu minęły już półmetek. Będące w rozbudowie dotychczasowe biuro ma już prawie gotowe tynki elewacji. Budynek pompowni tryskaczowej i budynek z wiatą dla kierowców oczekują na konstrukcje stalowe dachu. W tym ostatnim gotowe jest już okablowanie.

W budynku biurowym hali rozpoczęto prace nad ślusarką aluminiową. W rozudowywanej części starego biura powstają tynki wewnętrzne i podłoża pod posadzki. Prace nad konstrukcją stalową zadaszenia wiaty w budynku pompowni są w na półmetku. Trwa montaż podwieszeń pod istalacje na hali., a poszycie dachu jest tam gotowe w 70 procentach.

Parking ofucjalnie ukończono i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Ukończono również prace nad konstrukcjami stalowymi zadaszenia wiat w budynkach pompowni i kierowców. Zamontowano juz 3/4 kaset elewacji na budynku hali. Prawie gotowe są już podstawy pod pasma świetlne i świetliki. W budynku biurowym hali rozpoczęto montaż ścianek GK. Stoi już 16 słupów z oświetleniem.

Na hali wykonano murowanie ścian stacji zaworowej w magazynie, rozpoczęto również montaż blachy fałdowej elewacji. Rozpoczęto prace nad poziomymi odcinkami odwiertów geotermalnych. W rozbudowywanej części budynku biurowego w połowie gotowe są tynki wewnętrzne, a w 90% tynki elewacji. Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan w budynku biurowym przy hali oraz instalacji c.o. w budynku biurowym.

Wykonano strop w stacji zaworowej hali magazynowej. Rozpoczęto montaż instalacji tryskaczowej. Trwają prace nad trasami kablowymi, oraz tynkami wewnętrznymi i tynkami elewacji w budynkach biurowych.

Na hali powstał mur oporowy i rampa przeładunkowa. Na ukończeniu jest również zewnętrzna klatka schodowa. Budynek pompowni i budynek dla kierowców mają już dachy pokryte blachą.

Zakończono prace na poziomymi odcinkami odwiertów geotermalnych. Zarówno w nowym jak i rozbudowywanym budynku biurowym trwają zaawansowane prace nad ściankami gipsowo-kartonowymi, a na hali powstają kurtyny dymowe.

Trwają końcowe prace przy podbudowie z tłucznia pod nową halę, W hali magazynowej powstają kanały wentylacyjne. W budynkach biurowych kontynuowane są pracę nad suchą zabudową, Zaczęto rónież układanie posadzki z płytek gresowych oraz montaż instalacji teletechnicznych.

W hali magazynowej rozpoczęto podbudowę pod posadzkę z chudego betonu. Zainstalowano już zewnętrzna bramę segmentową w budynku pompowni i na hali produkcyjnej. Tutaj powstaje również instalacja hydrantowa, a na ukończeniu jest okienna stolarka aluminiowa. W budynku biurowym rozpoczęto instalację okładziny ścian z płytek.

Rozpoczęto betonowanie płyty posadzki w hali magazynowej; tynki ścian stacji zaworowej w hali magazynowej. Ukończono tynki wewnętrzne w nadbudówce i montaż bram dokowych. Budynek dla kierowców wraz z wiatą ma już kompletną zewnętrzną stolarkę aluminiową. Trwa instalacja ścianek kartonowo-gipsowych oraz kładzenie płytek na ścianach i podłogach.

Ukończono tynki ścian stacji zaworowej w hali magazynowej i produkcyjnej. Trwają zaawansowane prace nad stolarką okienną wewnętrz budynku biurowego hali oraz przy instalacji oświetlenia głównego i awaryjnego. W budynku pompowni powstaje Izolacja cieplna elewacji.

Trwa betonowanie płyty posadzki w hali magazynowej, a w budynku biurowym hali kładzone są posadzki z płytek grasowych i granitowych.

W nadbudówce hali wykonano posadzkę z żywicy. Trwa montaż izolacji cieplnej i paroizolacji elewacji. W budynku biurowym płyty posadzki w pomieszczeniach technicznych są ukończone w 80%.

Wykonano płytę posadzki w pomieszczeniu pompowni tryskaczowej. Trwa montaż stacji zaworowej.

Rozpoczęto malowanie hali i budynku biurowego. Trwa wykonywanie elewacji biura z paneli typu alucobond. Rozpoczeto instalację pompowni.

Wykonano płytę posadzki w pomieszczeniu pompowni tryskaczowej i wiacie. Trwa montaż rozdzielni, tras kablowych i kanałów wentylacyjnychwe różnych lokalizacjach.

W budynku biurowym w hali rozpoczęto montaż wewnętrznej ślusarki aluminiowaej. W budynku kierowców powstaje instalacja wodno-kanalizacyjna oraz ścianki działowe.

W rozbudowywanym budynku biurowym zakończono montaż drzwi aluminiowych oraz kładzenie elewacji z Alucobondu. Zakończono prace nad trasami kablowymi z oprzewodowaniem w budynkach biurowych oraz rozbudowę rozdzielni w istniejącej hali. Rozpoczęto montaż toalet.

Powstają biura logistyki. Montowane są oprawy oświetleniowe i rozdzielnice. Trwają finalne prace przy betonowaniu płyty posadzki w hali produkcyjnej a takze przy instalacji stacji zaworowej instalacji tryskaczowej w hali magazynowej.

Zakończono polerowanie posadzki w hali magazynowej. Zainstalowano bramy szybkobieżne i drzwi stalowe. Budynek biurowy w hali ma juz ukończoną wewnętrzną ślusarkę aluminiową.

Rozpoczęto konstrukcję zbiornika przeciw pożarowego oraz kładzenie nawierzchni drogi. Hala produkcyjna jest gotowa w stanie surowym. Na ukończeniu jest montaż blachy fałdowej elewacji. Trwa instalacja sufitu podwieszanego w budynku biurowym. Prawie gotowe jest przyłącze wody do pompowni stacji zaworowej oraz instalacja wod-kan w budynku kierowców.

Minął okrągły rok od symbolicznego wbicia łopaty.

Zakończono instalację klimatyzacji w budynkach biurowych. Są również gotowe wszystkie bramy przeciw poożarowe na hali i zbiornik p. poż. Zainstalowano też wszstkie czujki pożarowej. Podłączono zasilanie do pomp ciepła i zakończono możnatż szaf krosowych.

Trwają zaawansowane prace nad okładzinami schodów i podwieszaqnymi sufitami zarówno w budynku biurowym hali jak i rozbudowywanym dotychczasowym biurze. Na hali zamontowano wciągnik 5t w nadbudówce. Prawie gotowa jest ściana działowa w osi C.

W ramach regularnej Rady Budowy odbyło się spotkanie przedstawicieli inwestora, nadzoru, projektantów oraz generalnego wykonawcy.

Celem spotkania było dokładne omówienie bieżących postępów prac na naszej budowie oraz zapewnienie, że wszystkie etapy realizacji projektu przebiegają zgodnie z harmonogramem i najwyższymi standardami jakości.