GRIPMAXX

System tulei do montażu reduktorów z wałem drążonym

System tulei GRIPMAXX™ firmy NORD oferuje bezwpustowe tuleje do montażu w reduktorach z wałem drążonym na szerokim zakresie rozmiarów wałów maszyny.

System GRIPMAXX™ został opracowany przy użyciu najnowszej technologii modelowania elementów skończonych (FEM), aby jak najlepiej zoptymalizować dobór materiału, konstrukcję mechaniczną i wykonanie.

GRIPMAXX™ zapewnia przenoszenie wysokich obciążeń, zerowy luz, ciasne pasowanie, minimalizując w ten sposób możliwość wystąpienia korozji.

GRIPMAXX™ eliminuje również typowe problemy z montażem oraz demontażem poprzez pasowanie zapewniające odpowiedni luz podczas prac montażowych, co ułatwia montaż oraz demontaż reduktora. Moment obrotowy przenoszony jest przez pierścień zaciskowy NORD, który zapewnia odpowiednie siły ściskające oraz tarcie pomiędzy tuleją reduktora a wałem urządzenia.

W rozwiązaniu GRIPMAXX™ brak korozji ciernej jest zapewniony poprzez zastosowanie, między pierścieniem zaciskowym a tuleją, rozciętego wzdłużnie pierścienia z hartowanej stali poddanej procesowi obróbki cieplnej - azotowaniu gazowemu oraz plazmowemu.

Dodatkowo powierzchnie pierścienia zaciskowego poddane są procesowi chemicznemu, podczas którego powstaje powłoka tlenku żelaza zapewniająca podwyższoną odporność na ścieranie oraz korozję.

Zalety rozwiązania GRIPMAXX™:

- połączenie za pomocą pierścienia zaciskowego – brak wpustu (redukcja luzów wał/tuleja)

- możliwość współpracy z wałem urządzenia o nietolerowanej powierzchni (niższy koszt wykonania wału urządzenia oraz brak kosztu za wykonanie wpustu) – dopuszczalne odchyłki podane w katalogu

- możliwość montażu na wale z wykonanym rowkiem wpustowym

- brak korozji ciernej między wałem a elementem zaciskowym

- bardzo łatwy montaż oraz demontaż z wału urządzenia (zacisk odbywa się w zakresie odkształceń sprężystych użytych materiałów)

- idealne dla pracy start/stop z częstymi rozruchami w przeciwnych kierunkach

  • [1] Pierścień zaciskowy NORD
  • [2] Śruba wciągająca
  • [3] Tuleja pośrednia (strona przeniesienia momentu)
  • [3*] Tuleja pośrednia (strona maszyny)
  • [4] Obejma zaciskowa
  • [5] Wał drążony reduktora
  • [6] Wał maszyny

alt