TCO

Całkowity koszt posiadania

Naszym celem jest obniżenie całkowitego kosztu posiadania. Obejmują one wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją i recyklingiem układu napędowego. System modułowy NORD umożliwia indywidualną redukcję liczby wersji w momencie zakupu. Dzięki wydajnym rozwiązaniom napędowym firmy NORD, ponoszone koszty energii mogą zostać znacznie obniżone.Ponadto nasze narzędzia online ułatwiają zarządzanie częściami zamiennymi dla odpowiednich branż.

Nasze silniki o wysokiej sprawności są wyposażone w efektywną technologię PMSM. Tutaj używany jest stojan podobny do stojana silnika asynchronicznego, podczas gdy wirnik jest wyposażony w magnesy trwałe. Nadal można stosować standardowe opcje silnika asynchronicznego: skrzynka zaciskowa i zaciski przyłączeniowe są identyczne, a silniki nie mają poślizgu zależnego od obciążenia. Ta wydajna technologia zapobiega nadmiernym stratom sprawności w zakresie obciążenia częściowego.

Redukcja kosztów

Silniki synchroniczne IE4 ujawniają swój pełny potencjał w zastosowaniach z częściowym zakresem obciążenia i niskimi prędkościami. Dzięki zastosowaniu silników synchronicznych IE4 systemy obsługi bagażu mogą znacznie obniżyć koszty.

Silniki synchroniczne IE4 osiągają wysoką redukcję kosztów w całym okresie eksploatacji. Jednak mają one tylko krótki okres zwrotu dzięki niskim dodatkowym wymaganiom inwestycyjnym.

PMSM oznacza efektywność energetyczną ze względu na:

 • przestrzeganie (przesadne) przepisów dotyczących najwyższej sprawności
 • znaczne zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania
 • wysoka sprawność nawet przy częściowym obciążeniu i niskich zakresach prędkości

Silniki IE4 o wysokiej sprawności

Norma IEC 60034-30 określa wymagania sprawności dla silników IE4 na podstawie danych dotyczących sprawności. Odpowiednio wysokie poziomy sprawności gwarantują silniki synchroniczne firmy NORD DRIVESYSTEMS oparte na technologii magnesów trwałych. NORD dostarcza silniki synchroniczne o wysokości ramy od 80 do 100 mm i mocy do 5,5 kW.

Nowa generacja silników synchronicznych NORD IE5+ jest produkowana we własnym zakresie do użytku w intralogistyce, a także w przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się zwartą i higieniczną konstrukcją wymagającą niewielkiej przestrzeni montażowej, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie. Są kompatybilne ze wszystkimi reduktorami i przetwornicami częstotliwości z systemu modułowego NORD.

DuoDrive

Dwa w jednym.

 • Zakres mocy: 0,35 - 1,5 kW
 • Niezwykle wysoka wydajność systemu
 • Kompaktowa, łatwozmywalna konstrukcja
 • Redukcja nakładów na konserwację
 • Rozwiązanie systemowe do prostego uruchamiania oraz plug & play

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

 • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
 • Stopień ochrony: IP69K
 • Efficiency class: IE5+
 • Opcjonalnie dostępne z nsd tupH i IP69K
 • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
 • Kompaktowa konstrukcja higieniczna
 • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

 • Zakres mocy: 0,25 – 5,5 kW, od połowy 2022 r. dostępna również wersja o mocy do 22 kW.
 • Klasa ochrony: IP20
 • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
 • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
 • Interfejs multi-enkoderowy do wielu operacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj: