Polityka prywatności

Drodzy Użytkownicy

ponieważ bardzo ważne dla nas jest to, abyście czuli się bezpieczni odwiedzając naszą stronę, a ochrona Państwa prywatności jest jednym z naszych kluczowych priorytetów, skonfigurowaliśmy naszą stronę internetową w taki sposób, aby korzystanie z niej było praktycznie anonimowe.

Przestrzegamy przepisów ustawowych na każdym etapie przetwarzania danych. Poniższe oświadczenie zawiera przegląd rodzajów gromadzonych danych, określa sposoby wykorzystywania i ujawniania tych danych, środki bezpieczeństwa, jakie są przez nas podejmowane w celu ochrony Państwa danych oraz sposoby uzyskiwania informacji na temat informacji nam przekazanych.

Artykuł 1 Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe to pojedyncze informacje dotyczące sytuacji osobistej lub faktycznej określonych lub możliwych do zidentyfikowania osób, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, numer rachunku bankowego oraz adres IP.

Przy korzystaniu z naszej strony rejestrowane są dane, których przechowywanie służy wyłącznie celom związanym z systemem wewnętrznym oraz celom statystycznym. Nazwa przeglądanych stron, wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego oraz domeny zapytań, data i godzina uzyskania dostępu, wykorzystywane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików oraz Państwa adres IP. Wszystkie dane dotyczące korzystania, w tym w szczególności Państwa adres IP, są usuwane najpóźniej po upływie ustawowych okresów zatrzymania.

Dodatkowe informacje osobowe są gromadzone tylko wówczas, gdy przekażecie je nam Państwo dobrowolnie, na przykład w trakcie zapytania lub rejestracji.

Aby móc korzystać z naszego portalu internetowego, konieczna jest rejestracja. W tym procesie zostaniecie Państwo poproszeni o podanie wszystkich danych, jakie są przez nas wymagane do realizacji i obsługi zleceń: pełne imię i nazwisko albo nazwę firmy wraz z danymi upoważnionego przedstawiciela, adres e-mail, adres (do faktur oraz adres do doręczeń, jeżeli jest inny) oraz, w stosownych przypadkach, numer telefonu (np. w przypadku konieczności skoordynowania terminu dostawy w krótkim czasie). Musicie Państwo również wybrać nazwę użytkownika i hasło, które ułatwią logowanie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Zapisujemy dostarczone przez Państwa dane w celu założenia konta klienta, za pośrednictwem którego rejestrujemy, realizujemy i obsługujemy Państwa zamówienia. Zachowujemy Państwa dane do kolejnych zamówień (rejestracja), pod warunkiem, że jesteście zarejestrowani. Możecie Państwo w dowolnym czasie przeglądać, korygować lub usunąć swoje dane rejestracyjne. Usuniemy Państwa rejestrację w naszym portalu, jeżeli takie usunięcie jest nakazane prawem albo najpóźniej po upływie dwóch lat od realizacji Państwa ostatniego zamówienia.

Artykuł 2 Wykorzystywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe, jakie nam dostarczyliście do odpowiedzi na Państwa zapytania, do przetwarzania Państwa zamówień, sprawdzania Państwa sytuacji kredytowej oraz do technicznego administrowania stroną internetową.

Państwa dane osobowe są ujawniane stronom trzecim tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy albo fakturowania, w celu pobierania opłat albo gdy udzieliliście Państwo na to wyraźnej zgody. Może być również konieczne ujawnienie przez nas Państwa adresu oraz danych zamówienia dostawcom zamówień, które są dostarczane do Państwa bezpośrednio z fabryki (ex factory). Nasi dostawcy otrzymują tylko takie informacje, jakie są wymagane do realizacji ich obowiązków. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji jest zabronione. Jesteśmy uprawnieni do ujawniania danych osobowych również w celu windykacji należności. W razie wcześniejszego świadczenia z naszej strony (na przykład w przypadku zakupu na podstawie faktury), możemy sprawdzić tożsamość i wiarygodność kredytową klienta za pośrednictwem dostawcy usług.

Nie wykluczamy również ujawnienia anonimowego wykorzystania danych dla celów badań marketingowych. To wyłącza jakąkolwiek identyfikację użytkowników.

Na wezwanie właściwego organu jesteśmy uprawnieni w indywidualnych przypadkach do przekazania informacji o danych, o ile jest to konieczne dla celów postępowania karnego, przeciwdziałania przestępstwom przez stanowe organy policji, wypełnienia obowiązków ustawowych organów federalnych i stanowych związanych z ochroną konstytucji, Federalnych Służb Wywiadowczych lub w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej.

Artykuł 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Stosujemy liczne zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych w uzasadnionym zakresie.

Nasze bazy danych są chronione przy użyciu środków ochrony fizycznej, technicznej oraz procedur, które ograniczają dostęp do informacji do szczegółowo upoważnionych osób zgodnie z niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony danych. Nasze systemy informatyczne znajdują się za zaporą sieciową (firewall), aby uniemożliwić dostęp z innych sieci podłączonych do internetu. Dostęp do Państwa informacji osobowych uzyskują tylko pracownicy, którzy potrzebują takich informacji dla realizacji konkretnego zadania. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie praktyk bezpieczeństwa i ochrony danych.

Jeżeli dane osobowe są gromadzone na pośrednictwem naszej strony internetowej, są one przekazywane w postaci zaszyfrowanej z wykorzystaniem technologii Secure Socket Layer (SSL). Informacje wrażliwe, takie jak numery kart kredytowych lub informacje dotyczące konta, są szyfrowane dla dodatkowej ochrony.

Nigdy nie należy ujawniać swojego hasła dostępu do naszej strony internetowej osobom trzecim i należy regularnie zmieniać takie hasło. Po wyjściu ze strony należy się zalogować i zamknąć przeglądarkę, aby uniemożliwić dostęp do Państwa konta przez nieuprawnionych użytkowników. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych.

Artykuł 4 Cookies, narzędzia analizy internetowej i wtyczki społecznościowe

„Cookies” to małe pliki, które umożliwiają nam zapisywanie określonych informacji na Państwa temat na Państwa komputerze kiedy odwiedzacie naszą stronę internetową. Pliki cookies pozwalają nam ustalić częstotliwość korzystania oraz liczbę użytkowników naszej strony internetowej oraz zaprojektować nasze oferty dla Państwa w możliwie bezpieczny, wygodny i skuteczny sposób.

Z jednej strony korzystamy z plików cookies „sesyjnych”, które są jedynie tymczasowo zapisywane na czas Państwa korzystania z naszej strony internetowej. Z drugiej strony korzystamy z plików cookies stałych w celu zachowania informacji o komputerach, które wielokrotnie odwiedzają naszą stronę. To pozwala nam przekazywać optymalne wytyczne dla użytkowników oraz „rozpoznawać” Państwa oraz prezentować Państwu zróżnicowaną stronę i nową treść w trakcie wielokrotnego korzystania z naszej strony. Zawartość stałego pliku cookie ogranicza się do numeru identyfikacyjnego. Okres ważności stałego pliku cookie wynosi 60 dni; po upływie tych 60 dni plik cookie jest automatycznie usuwany. Nazwa/nazwisko, adres IP oraz inne informacje na temat Państwa tożsamości nie będą zapisywane, ani też nie będziemy tworzyć indywidualnych profili dotyczących Państwa wzorca użytkownika.

Możecie również Państwo korzystać z naszej oferty bez plików cookies. Możecie Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookies w swojej przeglądarce, ograniczyć je do określonych stron albo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała ona o przesłaniu pliku cookie. Możecie Państwo również w dowolnym czasie usunąć pliki cookies z dysku twardego na swoim komputerze. Proszę jednak pamiętać, że w takim przypadku prezentacja naszej strony oraz wskazówki dla użytkownika będą ograniczone.

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (dalej jako „Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych „cookies”, to znaczy plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje, jakie generuje plik cookie na temat Państwa korzystania z naszej strony internetowej, są zwykle przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Ponieważ na naszej stronie internetowej została aktywowana anonimizacja IP, Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy Państwa korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możecie Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookies przy pomocy odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; jednakże w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej może się okazać niemożliwe. Możecie Państwo również uniemożliwić gromadzenie danych wygenerowanych przez pliki cookie i dotyczących Państwa korzystania z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje są dostępne na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de albo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych). Chcemy dodać, że na naszej stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowego rejestrowania adresów IP (tak zwane maskowanie adresu IP).

Możecie Państwo uniemożliwić rejestrowanie adresu przez Google Analytics klikając w poniższy link. Zostanie użyty plik opt-out cookie, uniemożliwiający przyszłe rejestrowanie Państwa danych w trakcie odwiedzania strony internetowej:<a href="javascript:gaOptout()">Disable Google Analytics</a>.

Ponadto, na naszej stronie zostały zintegrowane następujące tak zwane wtyczki społecznościowe:

Zamknięta grupa użytkowników myNORD

Za pośrednictwem zamkniętego obszaru MyNORD możecie Państwo przeglądać szczegóły aktualnych lub przeszłych zleceń i sprawdzać przewidywane daty dostawy. Dane są przez nas przesyłane do Państwa w formie zaszyfrowanej z wykorzystaniem SSL.

Zostaną Państwu przekazane dane logowania do obszaru MyNORD e-mailem lub telefonicznie. Oczywiście, dane zamówienia są dostępne tylko dla Państwa jako klienta. Aby to zapewnić, obszar ten został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa IT przez niezależnego eksperta.

Współpracujemy z firmą Aumago GmbH, zajmującą się analityką internetową i marketingiem ds. odbiorców. Aumago używa plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce komputera i generuje anonimowe informacje na temat korzystania z przeglądarki. Z tych danych można utworzyć pod pseudonimem profil użytkownika. Osobiste informacje nie są gromadzone. Jeśli chodzi o adresy IP, są one przechowywane anonimowo poprzez usunięcie ostatniego bloku numeru. Adresy IP nie będą łączone z plikami cookie. Pliki cookie to pliki Aumago lub pliki od dostawców usług, których używa firma Aumago. Użytkownik może zawsze usuwać pliki cookie bezpośrednio w przeglądarce. Firma Aumago wykorzystuje te informacje do oceny wykorzystania witryny i reklamy internetowej (OBA).

Artykuł 5 Prawo do informacji

Macie Państwo prawo do otrzymania informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, o ich pochodzeniu oraz odbiorcach tych danych, a także o celu ich przetwarzania w dowolnym czasie. W razie pytań dotyczących ochrony danych, proszę kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Jest on dostępny pod adresem

Datenschutzbeauftragter der GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Str. 1

22941 Bargteheide

Email: Datenschutz@nord.com

Tel.: +49 (0) 4532 289 - 0