Nyheter –

Prediktivt vedlikehold og optimal ressursbruk

NORD DRIVESYSTEMS utvikler kostnadseffektive og pålitelige virtuelle sensorer for tilstandsovervåking.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

Betydningen av virtuelle sensorer forklares med oljens levetid som et eksempel. Dette setter drivteknologien i stand til å planlegge vedlikeholdstidspunkter basert kun på beregninger, uten å måtte investere i maskinvaresensorer. Den innebygde PLC-en evaluerer omfattende datasett om strømstyrke, spenning og hastighet. På grunnlag av disse dataene, som er tilgjengelige i omformeren, kan drevet indirekte bestemme den nåværende oljetemperaturen. Oljealdringen kan bestemmes ved å ta hensyn til produktspesifikke egenskaper til smøremiddelet, noe som gir optimal utnyttelse av smøremiddelet. NORD har gjennom tester stadfestet at den beregnede oljetemperaturkurven nesten perfekt samsvarer med den reelle, målte temperaturkurven. NORD er for tiden i gang med å validere temperaturkurvene under forskjellige belastninger, og håper å snart kunne lansere en fullt operativ løsning. Prediktive vedlikeholdsfunksjoner er forventet å være kommersielt tilgjengelige i alle NORDs drivelektronikkenheter med innebygd PLC i siste del av 2018.

OVERSIKT: Virtuelle sensorer for prediktivt vedlikehold

  • Funksjon i frekvensomformere med integrert PLC
  • Presis definisjon av vedlikeholdsintervaller bidrar til å:
  • redusere driftskostnadene
  • redusere nedetiden
  • Lanseringsdato: siste del av 2018
  • Ren programvareløsning, uten maskinvarekostnader for sensorer/kontrollenheter