Bulkmaterialhåndtering

Drivverksteknologi til håndtering av bulkmaterialer

Krevende omgivelsesforhold er vanlige i bulkvarebransjen. Dette inkluderer store temperatursvingninger, harde miljøer og tøffe driftsforhold. Påliteligheten og kostnadseffektiviteten til NORD-løsninger til disse utfordringene har bevist seg i bulkvarebransjen over hele verden. Fullstendige NORD-drivverksløsninger basert på et modulært system, som består av frekvensomformer, motor, gir, koblinger og bremser, er valgt som grunnlaget. De kombineres med løsninger som er individuelt utviklet og konstruert for å oppfylle kundens krav.

Husdyrinnhegningssystemer

    For mellomlagring av bulkmaterialer i lagre, siloer og bunkere frem til neste prosesstrinn tilbyr NORD drivverksystemer tilpasset kundenes behov.

Laste-/lossesystemer,

    Sikker og rask lasting og lossing av lastebiler, skip og tog med en rekke bulkmaterialer krever pålitelige, presise og kraftige NORD-drivverk.

Transportbånd og transportutstyr

    NORD tilbyr ideelle drivverksløsninger for å håndtere et bredt utvalg av materialer, mellomprodukter eller sluttprodukter med hjelp av transportbåndsystemer. Presisjonsteknologi og eksepsjonell ytelse kjennetegner NORD-girmotorer.

Veie- og doseringssystemer

    NORD tilbyr individuelt kontrollerte drivverksystemer for presis og dynamisk styring av tilførselen til bulkmaterialet, noe som gjør det mulig å tilpasse strømningshastigheten på en intelligent måte.