NORDCON programvareverktøy

Et programvareverktøy til igangkjøring, drift og analyse av hele den elektroniske drivverksporteføljen fra NORD.

Last ned

Last ned den gjeldende versjonen her:

Last ned – NORDCON 2.10 (ca. 32 MB)

Egenskaper:

  • Brukervennlig parameterisering
  • Enkel igangkjøring av drivverket
  • Drivverksanalyse via oscilloskopfunksjon
  • PLS-programmering av den drivverksbaserte, integrerte PLS 61131-3
  • PLS-programmering, strukturert tekst (ST), PLCopen Motion Control-bibliotek

Installasjonsinformasjon

  • Last ned installasjonsversjonen til PCen din som en ZIP-fil og pakke den ut med Winzip eller lignende programvare
  • Alle funksjonene kan brukes med Microsoft Windows
  • Start "NORDCON-Setup.exe" og følg instruksjonene

Støttede Windows-versjoner

Hele funksjonsspekteret kan brukes med Microsoft Windows.