Bulk Material Handling and Mineral Processing

Reference reports from our bulk material customers

The gear units from NORD DRIVESYSTEMS meet the demands of the construction industry. Our customized drive solutions reliably operate conveyor systems for crushed stone and gravel products.

Transportbånd, H+E Logistik (Tyskland)

    NORD støtter H+E Logistik GmbH med pålitelig, holdbar og lite vedlikeholdskrevende drivverksteknologi for å fjerne leiremateriale produsert under utvidelsen av Londons offentlige transportnett.

Grustak, NorStone (Norge)

    Ved å bruke NORDs robuste og fleksible girmotorer, kunne NorStone redusere investeringskostnadene, øke driftssikkerheten og redusere energikostnadene.

Grusgrop, SMIL (Frankrike)

    SMIL utstyrte transportbåndene i Durance Granulats-steinbruddet med NORD-drivverk og økte på denne måten kapasiteten med 25 %.

Havnelogistikk, WISCO (Kina)

    Mer enn 170 girmotorer fra NORD implementert i WISCO-anleggene sørger for pålitelig og smidig drift av kraner og skuffehjul som laster mange millioner tonn jernmalm.