Electromech

Drivverkssystemer til adkomstsjakter – Bygging av avløpstunnel i Abu Dhabi

I øybyen Abu Dhabi graves det ut et nytt kloakksystem ned til 100 m under gateplan. Robuste, synkroniserte drivenheter fra NORD driver systemene som heiser plattformene med utstyr og personell trygt opp og ned de dype sjaktene.

 - - Englisch Arabisch -

Electromech

 - - -

Fokus på kunden

ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Limited ble grunnlagt i 1979. Ingeniørselskapet har hatt en sterk vekst de siste årene og er nå den største produsenten av kransystemer i India, med en imponerende markedsandel. ElectroMech tilbyr løsninger til et bredt spektrum av applikasjoner i produksjonsanlegg og infrastrukturprosjekter. Selskapet holder til i byen Pune og produserer et omfattende utvalg heis- og kransystemer.

Fokus på prosjektet
Dette tunnelbyggeprosjektet er helt avhengig av synkronisert drift av NORDs drivsystemer, ettersom ElectroMechs portalkraner skal senke plattformene hele 90 meter ned i enkelte av sjaktene. Hovedtunnelen til Abu Dhabis ""Strategic Tunnel Enhancement Programme (STEP)"" måler 4–5,5 meter i bredden. Den skal til slutt bli nesten 40 km lang og dekke bykjernen og områdene rundt. Når tunnelen er ferdig vil det nye kloakksystemet kunne håndtere 800 000 m³ avløpsvann per dag.

Prosjektutfordring

Vannforbruket i Abu Dhabi-emiratet er på utrolige 550 liter per person per dag. Med hensyn til den raskt voksende befolkningen har byen nylig startet byggingen av et splitter nytt, toppmoderne system for rensing av kloakk og avløpsvann som vil øke kapasiteten betraktelig. Systemet er tyngdekraftdrevet og basert på nye tunneler dypt under bakkenivå som skal samle opp avløpsvannet og sende det til en stor pumpestasjon ved kysten.

Fra mørke til dagslys. –Tunnelene under det moderne byområdet graves ut uten større forstyrrelser i bybildet, med såkalt ""trenchless excavation"". Den indiske kranprodusenten ElectroMech ble hyret inn til å produsere og installere store portalkraner til de strategisk plasserte sjaktene, der de heiser plattformer med personell, maskiner og materialer ned til tunnelene og opp igjen.

Presis drift er avgjørende. – Med tanke på at utgravingsfasen vil vare i minst to år, sier det seg selv at disse kranene trenger ekstremt robuste drivløsninger som kan operere knirkefritt med minimalt vedlikehold. I tillegg har hver kran flere forskjellige drev som må jobbe helt synkronisert. For å frakte personell, materialer og verktøyer opp og ned de lange sjaktene, er det nemlig nødvendig med girmotorer som jobber i par for å sørge for at plattformen er helt plan til enhver tid. I tillegg til dette avgjørende kravet, er den ekstreme varmen i Persiabukta en viktig faktor å ta med i beregningen. All drivteknologi som skal brukes må være robust nok til å fungere optimalt under disse forholdene.


 - - -

Applikasjonsløsning

ElectroMech og NORD DRIVESYSTEMS valgte å gå for drivløsninger basert på vinkelgirmotorer til både hoved- og tilleggskranene i Abu Dhabi. Girene jobber på en nytteeffekt på over 95 prosent. Girmotorene leveres med UNICASE-spesialhus i støpejern, hvilket gir en ekstrem holdbarhet og utmerket beskyttelse mot de tøffe klimaforholdene.

Dynamisk duo. – Hver kran har to tromler til heving og senkning av plattformen. Hver trommel er utstyrt med en girmotor som er koblet til og kontrollert av en frekvensomformer. De robuste vinkelgirmotorene gir 100 kW nominell effekt og et dreiemoment på 1200 Nm. Systemet som helhet er automatisert og bruker pulsgivere for å oppnå perfekt synkronisert drift av de to tromlene. De må arbeide i perfekt harmoni med hverandre for å sørge for at plattformen i sjakten kan løftes og senkes helt jevnt til enhver tid.

Felles løsninger. – NORDs frekvensomformere sørger for stabil drift med kun ±5° helling. Omformerne bruker feltorientert kontrollteknologi, hvilket gir konstante hastigheter under varierende belastning og svært høyt dreiemoment under oppstart. Løsningen, som består av totrinns vinkelgirmotorer og frekvensomformere, er kun den siste i en rekke samarbeidsprosjekter mellom NORD og ElectroMech. I løpet av en periode på flere år har de to samarbeidspartnerne satt i drift et betydelig antall spesialtilpassede drivløsninger til forskjellige kransystemer.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0009 - Case-studie ELECTROMECH


CS0009 - Case-studie ELECTROMECH
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: