Gasseksplosjonsbeskyttelse

Eksplosjonssikre motorer

  • Effekter: 0,12–22 kW
  • Virkningsgradklasser: IE1 og IE2

NORD-motorer i gasseksplosjonsbeskyttede utførelser produseres internt og leveres til alle større markeder over hele verden. Og det helt siden 2003. Eksplosjonsbeskyttede NORD-motorer leveres i samsvar med kategoriene 2G og 3G til sone 1 og 2. Forskjellige løsninger tilbys på grunnlag av antennelsesbeskyttelsestypene "Økt sikkerhet" (e), "Trykkfast kapsling" (d/de) og "Utførelse uten gnister". I tillegg har alle motorer ATEX- og HazLoc-godkjenninger.

NORD-motorer i gasseksplosjonsbeskyttede versjoner leveres med blant annet følgende alternativer:

  • Brems (BRE), støyredusert brems (NRB1/2), ekstern vifte (F)
  • Motorbeskyttelse: Temperatursensor (TF), temperaturovervåking (TW), stillstandsoppvarming (SH)
  • Motortilkobling: Motorpluggforbindelse (MS)
  • nsd tupH-utførelse mulig