NORD er sertifisert

Les mer om våre sertifiseringer, medlemskap og vurderinger fra uavhengige organisasjoner

Tysk bærekraftskodeks

Den tyske bærekraftskodeksen (DNK) støtter virksomheter i å utvikle og optimere en bærekraftsstrategi. NORD DRIVESYSTEMS har satt seg som mål å forene lønnsomhet og bærekraft. Gjennom de jevnlige rapportene om bærekraftsprosessen kan vi og våre kunder følge utviklingen av selskapet vårt.

Les mer

ISO 14.001 sertifikat

Den internasjonale miljøstyringsstandarden, ISO 14.001, oppfordrer virksomheter over hele verden til proaktivt å forbedre sin miljøpåvirkning.

NORD DRIVESYSTEMS er en av de ISO 14.001-sertifiserte virksomhetene og har fokus på å hindre forurensning og kontinuerlig forbedre vår miljøpåvirkning.

Les mer

ecoVadis

NORD DRIVESYSTEMS ble vurdert av ratingbyrået EcoVadis i 2024 og tildelt bærekraftssertifikatet i sølv. I den samlede rangeringen er det nordtyske selskapet blant de seks prosent beste av produsentene i bransjen vurdert av EcoVadis.

Les mer

Mangfoldscharter

Ved å undertegne mangfoldscharteret understreker NORD DRIVESYSTEMS et engasjement for et integrert og inkluderende arbeidsmiljø som er preget av mangfold og respekt. Vi forplikter oss med dette til å anerkjenne mangfoldet i samfunnet vårt, gjennomgå personalprosessene våre og bruke mangfoldet lønnsomt i selskapet vårt. Det er målet vårt å skape et arbeidsmiljø der mennesker har like muligheter uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, religion eller fysisk konstitusjon. Ved å undertegne mangfoldscharteret står vi frem som et eksempel for å fremme toleranse, aksept og gjensidig respekt i selskapet vårt. Vi oppfordrer alle medarbeidere til å bidra aktivt i denne prosessen og samarbeide om den.

Les mer

IntegrityNext

IntegrityNext gir virksomheter en ESG-risikostyringsplattform for å forbedre bærekraften til forsyningskjedene og overholde juridiske ESG-krav.

NORD DRIVESYSTEMS arbeider kontinuerlig med å optimere sine forsyningskjeder med tanke på bærekraft og skaper med IntegrityNext-plattformen deler av sin egen forsyningskjede som utgjør potensiell risiko for mennesker og miljø.

Les mer

UN Global Compact – Nettverk Tyskland

FNs Global Compact er en pakt inngått mellom virksomheter og FN, der globaliseringen skal bli mer sosial og økologisk.

NORD DRIVESYSTEMS har undertegnet FNs Global Compact og er derfor en av mer enn 16 786 deltakende virksomheter som har fokus på bærekraftig og ansvarlig bedriftsledelse.

Les mer