EKATO

Rekordstor tannkremproduksjon krever enorme girmotorer

EKATO, en produsent av skreddersydde røremaskiner til industrien, forstørret sin største modell fra UNIMIX-serien med over 100 % og laget med dette verdens største system for diskontinuerlig produksjon av tannkrem. To blandere, hver med et effektivt volum på 10 000 liter, produserer 6000–11 000 kg tannkrem hver time, avhengig av produktkonsentrasjonen. Dette betyr at produksjonen er mer enn tredoblet. Drivekspertene i NORD DRIVESYSTEMS støttet utviklingen av det rekordstore, nye systemet.

Verdens største produksjonssystem for tannkrem bruker enorme røremaskiner som settes i bevegelse av industrielle girmotorer med utgående dreiemoment på godt over 200 000 Nm – og helstøpte hus.

 - - German -

EKATO

 - - German -

Fokus på kunden

EKATO SYSTEMS GmbH har sitt hovedkvarter i utkanten av Schwarzwald i Schopfheim og er en av verdens ledende utviklere og produsenter av blandesystemer, hovedsakelig for store fabrikker innen kosmetikk, legemidler, spesialkjemikalier og næringsmidler. I tillegg til å produsere stadig større røremaskiner til industrien, omfatter selskapets produkter høytrykks homogeniseringsapparater, blandemaskiner for faste stoffer, tørkemaskiner, mekaniske tetninger og forsyningssystemer.

Fokus på prosjektet
I verdens største tannkremfabrikk drives røremaskinene i EKATOs enorme UNIMIX-systemer av kraftige, industrielle girmotorer fra NORD. Girmotorenes viktigste egenskap er det solide, helstøpte girhuset. Fabrikken har omlag tre ganger større kapasitet enn det som tidligere var den største installasjonen, med

 • to blandere som hver har et effektivt volum på 10 000 liter og
 • en produksjonskapasitet på 6000–11 000 kg produkt i timen.

 - - German -

Prosjektutfordring

Tendensen innen produksjon av produkter for hygiene og personlig pleie peker mot en konsentrasjon av produksjonsanleggene på noen få, utvalgte steder. Disse stedene må derfor kunne produsere et bredt utvalg av produkter. Produksjonsmaskinene må altså konstrueres for å kunne produsere store mengder, samtidig som de må være svært fleksible. EKATO SYSTEMS GmbH satset på å utvikle et nytt produksjonssystem for tannkrem som skulle takle begge utfordringene.

Større kapasitet og større fleksibilitet. – Tannkrem kan produseres i en kontinuerlig prosess eller i partier. Kontinuerlig produksjon gir stor kapasitet, men er svært lite fleksibelt med tanke på produktendringer, siden forskjellige ingredienser noen ganger trenger egen teknologi for tapping og blanding, og fordi endringer i oppskriften ofte krever nye justeringer. Diskontinuerlige systemer er mye bedre tilrettelagt for et bredere produktsortiment, men betydelige økninger i kapasiteten krever avansert ingeniørkunnskap.

Robuste og kompakte drev for røremaskiner. – Før de kunne produsere den rekordstore blandemaskinen, måtte EKATO gjøre en grundig vurdering av doserings- og dispersjonstid, blandings- og homogeniseringstid og vakuumverdier for den enorme konstruksjonen. NORDs oppgave som drivleverandør var å konfigurere gir og motorer som passet til spesifikasjonene til røremaskinen og homogeniseringsapparatet og som ville levere høy ytelse og driftssikkerhet. Ettersom drevene til røremaskinen skulle installeres på toppen av produksjonsblanderne, måtte de også gjøres så kompakte som mulig – til tross for den ekstreme ytelsen som ville kreves av dem.

 - - German -

Applikasjonsløsning

UNIMIX-systemene består av et kar som er utstyrt med en røremaskin, et homogeniseringsapparat og forskjellige tappemekanismer for tilsetning av ingredienser i prosessen. Tidligere var de største produksjonskarene konstruert for maks. 4000–5000 liter. De to nye blanderne utviklet av EKATO har nesten doblet kapasiteten sammenlignet med det som inntil nylig var de største blanderne, og produksjonssystemet som helhet har en produksjonskapasitet som er minst tre ganger så stor.

Enorme belastninger og høyt dreiemoment. – Homogen produktkvalitet er svært viktig innen denne type produksjon. Dette betyr at drivløsningen må være utviklet for rask respons, uavbrutt produksjon og en evne til å takle den enorme belastningen på røreakselen som forårsakes av den høye viskositeten i blandingen. NORD DRIVESYSTEMS konfigurerte og leverte to motorer som leverer over 150 kW, med industrielle gir som gir et nominelt utgående dreiemoment på 242 000 Nm.

Enorm kapasitet som tar liten plass. – NORD er den eneste produsenten i verden som produserer så kraftige industrielle girenheter med helstøpte hus. Til tross for den imponerende kapasiteten, har SK 15407 3-trinns vinkeltannhjulsenhetene som ble brukt i denne prosessen en temmelig kompakt utforming. Det helstøpte huset gir

 • en pålitelig og lekkasjesikker konstruksjon,
 • lagre som tåler større dreiemoment,
 • høy toleranse for stor aksial og radial belastning,
 • lave krav til vedlikehold og lang levetid.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

 • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
 • Globale godkjenninger og aksepter
 • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

MAXXDRIVE tannhjulsgir

Industrigir

 • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
 • Momentområde: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
 • 2- og 3-trinns
 • Kraftig, presist produsert hus i én del
 • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
 • Lav kjørestøy

CS0005_EKATO - Case-studie EKATO


CS0005_EKATO - Case-studie EKATO
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: