TØFFE UTFORDRINGER I ALPENE

INDUSTRIGIR BIDRAR TIL GIGANTISK BYGGEPROSJEKT

Dypt inne i fjellet i de sveitsiske Alpene – på 1700 meters høyde – er et ekstremt krevende byggeprosjekt på trappene; det underjordiske rommet til en ny pumpestasjon skal graves ut i en prosess som vil øke kapasiteten fra 280 MW til 1480 MW. Med en ekstrem helling på 45 grader og en høydeforskjell på ca. 180 m, benyttet teamet et transportørsystem som flyttet 500 tonn med utgravd masse hver eneste time, døgnet rundt.

  • alt

Fokus på kunden

Utfordringen i prosjektet

Bruksløsningen

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

F3018_E3000 - NORDAC BASE, SK 180E


F3018_E3000 - NORDAC BASE, SK 180E
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon