TØFFE UTFORDRINGER I ALPENE

INDUSTRIGIR BIDRAR TIL GIGANTISK BYGGEPROSJEKT

Dypt inne i fjellet i de sveitsiske Alpene – på 1700 meters høyde – er et ekstremt krevende byggeprosjekt på trappene; det underjordiske rommet til en ny pumpestasjon skal graves ut i en prosess som vil øke kapasiteten fra 280 MW til 1480 MW. Med en ekstrem helling på 45 grader og en høydeforskjell på ca. 180 m, benyttet teamet et transportørsystem som flyttet 500 tonn med utgravd masse hver eneste time, døgnet rundt.

  • alt
  • Celi Invest, Kuhbürste in Anwendung
  • Celi Invest, NORD-Motoren Ansicht
  • Produkt Management - Elektronische Produkte

Fokus på kunden

Celi Invest, Kuhbürste

Utfordringen i prosjektet

NORD Motor auf Kuhbürste Celi Invest

Bruksløsningen

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3