ONAS

Robuste nord-drev utgjør viktig del av renseanlegg

Pumpene i vannverk og renseanlegg må ofte pumpe enorme mengder væske. Drev med høy ytelse er derfor avgjørende for at anlegget skal fungere godt.

Tunis avløpsvannrenseanlegg

Fokus på kunden

Vannrenseanlegget i Tunis – Ved slik bruk er drivenhetene ofte utsatt for ekstreme forhold og må konstrueres deretter. I tillegg til de klimatiske forholdene er det også andre faktorer som spiller inn når disse anleggene skal velge leverandør av drivteknologi. Den følgende artikkelen forklarer hvordan den totale eierkostnaden i dette tilfellet må tas med i beregningen, og hvordan innsparinger på feil sted kan resultere i betydelige tilleggsutgifter og ekstra arbeid.

Vannrenseanlegget i Tunis, som drives av det offentlige selskapet ONAS (Office National de l'Assainissement), har åtte bassenger med blandeverk som sørger for jevn sirkulasjon ved hjelp av to store girmotorer. På denne måten blir avløpsvannet tilført oksygen, noe som bidrar til bakteriell nedbrytning av smusspartikler. Anlegget forsyner Tunis og bykjernen med prosessvann og dekker behovet til omlag 2,5 millioner mennesker. Drivteknologien er imidlertid nesten 30 år gammel og må skiftes ut trinn for trinn. De nye drivløsningene må ha en robust konstruksjon, siden enhetene er montert utendørs og kjører kontinuerlig i svært skiftende temperaturer. På vinteren kan temperaturen komme ned i -5 °C, mens det kan bli opptil 45 °C på sommeren. Frem til nå har dette vært et hyppig problem i forbindelse med smøringen av de originale drivenhetene, hvilket har skapt et stort behov for vedlikehold. Målet var derfor å få på plass drivløsninger som krever mindre vedlikehold og som er utviklet spesielt for slike ekstreme driftsforhold.

Prosjektutfordring

Et skifte til en tryggere leverandør – Den originale drivteknologien i renseanlegget i Tunis ble levert av produsenter fra Sør- og Vest-Europa, som tradisjonelt har bedre forbindelser i Tunisia enn tyske produsenter. Enhetene som må skiftes ut er imidlertid tatt ut av produksjon, noe som betyr at tilgjengeligheten og leveringstiden på reservedeler stadig blir dårligere. Dette bidro avgjørelsen om å finne en ny leverandør, og det var der driveksperten NORD Drivesystems fra Bargteheide i nærheten av Hamburg kom inn. Det tyske selskapet har hatt et salgskontor i Tunisia siden 2003, som allerede har utført en håndfull vellykkede, mindre prosjekter. Drivteknologien fra NORD koster noe mer enn sammenlignbare produkter fra konkurrentene, men den krever betydelig mindre vedlikehold, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene til et minimum og sørger for at anlegget kan fungere godt og kontinuerlig. ONAS ønsket å benytte seg av denne muligheten. I løpet av 2009 leverte NORD to kombinasjoner av egne tannhjulsgir og Siemens-motorer, løsninger som siden har vist seg tilliten verdig under kontinuerlig drift.

Applikasjonsløsning

Kontroll på varmen – NORD bruker et syntetisk kvalitetssmøremiddel med lang levetid i tannhjulsgirene. Smøremiddelet tåler omgivelsestemperaturene betydelig bedre enn mineralolje, der oljefilmen svikter ved høye temperaturer og forårsaker økt slitasje. Hver girenhet krever 210 liter olje som må skiftes etter ca. 20 000 driftstimer. Andre produsenter stipulerer ofte kortere vedlikeholdsintervaller, noe som utgjør en betydelig forskjell når prisen ligger på 10–18 euro per liter. NORDs girenheter har også et oljekjølesystem som bidrar ekstra til driftssikkerheten. En temperatursensor overvåker smøremiddeltemperaturen kontinuerlig og aktiverer kjølesystemet så snart den brukerdefinerte grensen overskrides. I dette systemet er grensen satt til 60 °C. Den oppvarmede oljen pumpes da ut, kjøles ned av en oljekjøler og pumpes tilbake til girenheten. Når temperaturen kommer under 40 °C slås kjølesystemet av automatisk.

Drivteknologien i detalj – For øyeblikket har vannrenseanlegget to tannhjulsgir med en ytelse på 132 kW fra NORDs serie SK 12382VZ. Disse er kombinert med Siemens-motorer med IEC-adaptere. NORDs tannhjulsgir er tilgjengelige i to- eller tre-trinns basismodeller med hulaksel eller fast aksel og i fot- eller flensmonterte versjoner. Alle modellene har samme type hus. Disse trenger ikke stor plass, og kan kombineres med mange komponenter fra det modulbaserte NORD-systemet. ATEX-modeller og modeller med IP55- eller IP66-beskyttelse er tilgjengelige på forespørsel for alle typer. Alle girenheter produseres med UNICASE-konseptet – utviklet av NORD i 1981 – som gir maksimal ytelse med små girdimensjoner og sikrer driftssikkerhet, høy ytelse, høyt utgående dreiemoment, høy toleranse for aksial og radial belastning, lavt støynivå, lite vedlikehold og lang levetid.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: