dhp technology

Drivverksløsninger til innovativ solcelleteknologi

I august 2018 ble det verdensomspennende første foldetaket bestilt av dhp technology på kloakkanlegget ARA Chur. Med hjelp av robust taubaneteknologi kan det fleksible foldetaket bringes i en sikker posisjon der det er beskyttet mot ekstreme værforhold.

  • DHP Technology

Fokus på kunden

dhp technology ble grunnlagt i 2015 og utvikler solenergisystemer for en moderne, fornybar og desentralisert strømforsyning. Fokuset deres er på bærekraftig lokal verdiskaping, bevaring av knappe ressurser og reduksjon av CO2-utslipp. Med det sammenleggbare taket HORIZON utviklet det sveitsiske selskapet en ny teknologi som både tilfredsstiller miljømessige, sosiologiske og økonomiske behov.

Fokus på prosjektet
NORD-drivenhetene bestående av en UNIVERSELL snekkegiret motor med brems, magnetkoder og motor – trekker automatisk inn og skyver ut de foldbare takmembranene. Den integrerte PLSen styrer prosessene uavhengig – kontrollert av værstasjon og algoritme:

  • individuelt adresserbar gir enklere vedlikehold
  • autonom tilbakekjøringsfunksjon som gir økt driftssikkerhet
  • hastighetskontroll

Prosjektutfordring

Kloakkrenseanlegg bruker store mengder elektrisk energi og plass. Det er ikke mulig å dekke området med konvensjonelle solcelleanlegg, siden klarebassengene til enhver tid må være tilgjengelige ovenfra av driftsmessige årsaker.

Solteknologi omdefinert. - HORIZON sammenleggbart soltak fra dhp technology er reist over allerede brukte områder og muliggjør en intelligent dobbelt bruk av industriområder. I august 2018 ble verdens første sammenleggbare soltak over et kloakkrenseanlegg bestilt til Chur kloakkrenseanlegg (Sveits). Det dekker et område på 5800 m2 og dekker fullstendig forbehandlings-, sekundærbehandlings- (biologisk) og tertiærbehandlingsbassenget. De 2120 modulene produserer 550 000 kWh elektrisk kraft per år, noe som tilsvarer ca. 20 % av energien som anlegget trenger.

Fleksibelt og autonomt. - Det sammenleggbare soltaket fungerer helt autonomt og tilpasser seg automatisk omgivelsesforholdene med hjelp av værdataene til en lokal værstasjon og eksterne kilder. Solen styrer de intelligente drivverkene med integrert PLS automatisk: Med hjelp av robust taubaneteknologi foldes solcellepanelene seg automatisk ut straks de første solstrålene trenger gjennom skyene om morgenen. De skyves tilbake til den beskyttede garasjeposisjonen når solen går ned om kvelden. Det sammenleggbare soltaket går også automatisk tilbake til denne posisjonen ved snø, hagl eller vind og ekstreme situasjoner, f.eks. strøm- eller kommunikasjonsfeil.

Applikasjonsløsning

Utfolding og innskyving av de sammenleggbare takpanelene håndteres av intelligente drivenheter fra NORD DRIVESYSTEMS. NORD-drivenhetene bestående av en UNIVERSELL snekkegirmotor med brems, magnetkoder og motormontert NORDAC FLEX SK 205E frekvensomformer, er montert i en beskyttet posisjon på bærestrukturen og kan styres individuelt. Dette gjør at vedlikeholdspersonellet kan skyve individuelle foldetakgrupper inn i garasjen og utføre vedlikehold på spesifikke bassenger.

Kontrollert av værstasjon og algoritme. - Hver av de 53 sammenleggbare takgruppene har et eget drivverk og kan foldes ut og skyves inn automatisk, avhengig av været. For dette formålet leser NORD-frekvensomformerne værdata og behandler disse dataene med hjelp av en tilpasset meteoalgoritme som styrer anlegget og gir de riktige kommandoene for å skyve inn og folde ut. Roterende kodere sørger for at panelenes posisjon er kjent til enhver tid. Fire stasjoner er hver elektrisk sammenkoblet via den interne CAN-bussen, med et av drivverkene som styrer bevegelsessekvensene som master.

Intelligente drivverk med integrert PLS. Styreenheten er programmert til å skyve inn solcellepanelene til en sikker garasjeposisjon automatisk ved strøm- eller kommunikasjonsfeil. Dette betyr følgende: Manuell intervensjon via fjernvedlikehold er mulig, men ikke nødvendig for sikker drift. Vi bruker rampefunksjonen for å sikre at vi kan skyve inn panelene i en tilstrekkelig tidsperiode. Drivverkets PLS styrer også dette.

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

CS0028 - Case Study: DHP Solar Technology


CS0028 - Case Study: DHP Solar Technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: