Produksjonen

Vi har alltid gitt kvalitet, effektivitet og økonomi høyeste prioritet ved utvikling og produksjon av girkomponenter, -motorer og drivverkselektronikk. Vi bruker de nyeste produksjons- og kvalitetssystemene som består av KAIZEN, 5S, Visual Management, Shopfloor Management og Quality Circles. På bakgrunn av Lean Production er vi godt på vei til å oppnå Industry 4.0. Vi har en stor produksjonsdybde: alle kvalitetsrelevante komponenter i våre drivverksløsninger produseres på våre egne fabrikker med avanserte maskiner og høyt kvalifiserte medarbeidere. Våre produkter garanterer derfor høy driftssikkerhet, lavt vedlikeholdsbehov og en spesielt lang levetid.

 - - German -

Produksjonsfunksjonene våre:

  • Stor produksjonsdybde
  • Alle kvalitetsrelevante komponenter fra vår egen produksjon
  • Toppmoderne produksjonsteknikk
  • NORDPro (produksjons- og kvalitetssystemer)

For kundene betyr dette:

  • Rask levering
  • Høy driftspålitelighet
  • Lavt vedlikeholdsbehov