Comeco

Bøyd på suksess

For å forbedre brukervennligheten på maskinene sine og redusere produksjonskostnadene, bestemte det svenske selskapet, Comeco, seg for å lansere en ny produktserie med armeringsjernbøyemaskiner med elektriske drivverk istedenfor hydrauliske. NORD DRIVESYSTEMS støttet selskapet fra tidlig planleggingsfase, under utvikling av prototype og frem til produksjon, konfigurering av et vekselstrømsvektordrivverk med integrert PLS som styrer alle maskinfunksjoner. Den aktuelle løsningen er enklere, mer robust og lettere å vedlikeholde. I tillegg til betydelige besparelser for innkjøpte deler ble monteringstiden halvert.

Fokus på kunden

Comeco Trading AB er et lite eierstyrt selskap med hovedkontor i Enköping, i Stockholm-Uppsala-storbyregionen. Comeco har produsert varmeovner til byggebransjen siden 1991. I 2009 ble porteføljen utvidet med kappe- og bøyemaskiner til armeringsjern. Comeco markedsfører, selger og utfører service på maskinene direkte eller via samarbeidspartnere for det meste i Skandinavia. Selskapet har syv ansatte.

Fokus på prosjektet
Selv om noen maskiner er installert i armeringsjernfabrikker, brukes de fleste bærbare armeringsjernbøyemaskinene til bøying på byggeplasser. Ett eller flere armeringsjern settes inn manuelt om gangen og bøyes til en innstilt vinkel i disse maskinene. 80 prosent av armeringsjernbøyemaskinene fra Comeco går til utleievirksomheter. Det meste av resten selges til byggefirmaer og noen få til armeringsjernprodusenter. Fabrikkene bruker automatiske produksjonslinjer til tynt armeringsjern for å produsere store mengder identiske artikler på kort tid. Imidlertid trenger selv disse å bruke manuelt betjente bøyemaskiner som den Comeco leverer til tykkere armeringsjern. Armeringsjern til store byggeprosjekter, som broer eller høye bygninger, blir vanligvis bestilt etter spesifikasjon fra fabrikken. Men byggefirmaene trenger fortsatt maskiner på byggeplassen for å kunne utføre sene endringer. Ved arbeider på små byggeplasser bøyer byggefirmaene ofte bare armeringsjernet de trenger på byggeplassen.

 - - German -

Prosjektutfordring

Den lille svenske produsenten Comeco tilbyr bøyemaskiner til forskjellige diametre armeringsjern for å dekke alle behov. I samarbeid med NORD DRIVESYSTEMS har de ettermontert en produksjonslinje til armeringsjerndiametre inntil 20 mm med elektriske drivverk, og følger for tiden dette opp med en ny produksjonslinje på inntil 40 mm.

Da Comeco først konstruerte armeringsjernbøyemaskiner, brukte de hydraulikk. Dette er et veldig vanlig valg for armeringsjernbøyemaskiner. Men spesialistene for anleggsmaskiner til bruk på byggeplasser oppdaget flere problemer med den utprøvde og testede teknologien. Fredric Hallberg, eier og leder av Comeco, sier følgende: "Vi har to hydrauliske bøyemodeller som vi har utviklet fra bunnen av. Det elektriske systemet er veldig komplekst. Ingeniøren som bygde den er praktisk talt den eneste personen som kan reparere den hvis den svikter. Installasjonen av hydraulikkenheten, røropplegget og sensorene tar mye tid. Denne maskinkonstruksjonen er mye mer kompleks og mer utsatt for problemer enn våre nye elektromekaniske maskiner." Comeco undersøkte derfor måter å gjøre maskinene mer robuste og helst billigere å bygge på, men uten kompromisser med kvaliteten. "Ved å analysere konkurrentenes konstruksjoner", minnes Hallberg, "fant vi ut at vi kunne bygge maskinene billigere med elektrisk drivverk. De elektriske armeringsjernbøyemaskinene som fantes på markedet, var slankere i konstruksjonen, men også enklere i funksjonelle termer enn de hydrauliske. Det var også viktig for oss at vi ville integrere topp funksjonalitet og gi mer brukerverdi og komfort enn de enklere maskinene på markedet."

Applikasjonsløsning

Per Comecos ønsker var at alle maskinfunksjonene skulle styres av en PLS. NORD foreslo derfor et NORDAC FLEX AC vektordrivverk. Den motormonterte omformeren integrerer en PLS som gir nøyaktig hastighetskontroll og posisjonering. Maskinoperatørene kan velge mellom to hastighetsinnstillinger som er tilpasset til ferdighetsnivå og armeringsjernets tykkelse. 20 mm-maskinen gjør det mulig å programmere to vinkler om gangen. Operatørene kan da enkelt veksle fra en innstilling til den andre med en bryterknapp. Girmotorene med parallelle aksler til disse drivverkssystemene leverer høye dreiemomenter i en meget kompakt størrelse. NORD produserer alle komponenter og kan dermed sikre svært effektiv giring med minimalt tap.

Drivverkene leveres ferdig montert og forhånds-parameterisert med en ParameterBox, som Comeco tar som den er og installerer i maskinens betjeningspanel. Istedenfor det kompliserte ledningsopplegget til det hydrauliske styresystemet trenger det elektroniske drivverket bare en strømtilkobling. "Vi sparer absolutt penger her også", sier Hallberg. "ParameterBox sparer oss for mange brytere. NORD leverte den med knappene og displayet programmert i henhold til spesifikasjonene våre. Hastighet, vinkel og driftsmodus vises på displayet og kan styres via tastaturet. Man endrer vinkelen med pil opp og ned, hastigheten med pil høyre og venstre. Der er svært enkelt. Operatørene trenger ikke navigere gjennom en meny."

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

Finn mer informasjon her: