Varsler (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Vi har utarbeidet et system for rapportering/varsling av brudd på EU-retten.

Du kan bestemme om og hvilke av kontaktopplysningene dine du oppgir, og om du ønsker tilbakemelding. Hvis du bestemmer deg for å svare og oppgi kontaktinformasjon, vil du motta en bekreftelse på mottak av varselet ditt innen 7 dager via kommunikasjonskanalen du spesifiserte. Innen 3 måneder vil du motta informasjon om hvordan din melding håndteres og eventuelle tiltak.

Rapporten din går direkte til vår eksterne ombudsmann, FIRST PRIVACY GmbH i Bremen, Tyskland, som behandler den konfidensielt og, etter en første sjekk, videresender den til vår interne compliance-avdeling for videre tiltak.

Du kan rapportere brudd på loven eller krenkende atferd på følgende områder:

 • Menneskerettigheter (CoC 3.3)
 • Barnearbeid og tvangsarbeid (CoC 3.4.1f)
 • Korrupsjon (CoC 5.1)
 • Forsyningskjede (CoC 6.0)
 • Offentlig anskaffelse
 • Finansielle tjenester, finansielle produkter og finansmarkeder samt forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering
 • Produktsikkerhet og -samsvar
 • Trafikksikkerhet
 • Miljøvern
 • Matsikkerhet
 • Dyrehelse og folkehelse
 • Forbrukerbeskyttelse
 • Beskyttelse av privatsfæren og personopplysningene samt sikkerhet for nettverks- og informasjonssystemer
 • Brudd på EUs økonomiske interesser i henhold til artikkel 325 AEUV og som nærmere definert i relevante EU-tiltak
 • Overtredelse av reglene for det indre marked i henhold til artikkel 26 nr. 2 AEUV, herunder brudd på EU-reglene om konkurranse og statsstøtte, samt brudd på reglene for det indre marked i forhold til handlinger i strid med selskapsskatteregler eller i forhold til til avtaler som har til hensikt å gi en skattefordel som strider mot formålet eller formålet med gjeldende selskapsskattelovgivning.
 • Andre emner for denne rapporteringsprosessen finner du i våre etiske retningslinjer (CoC – Code of Conduct).

Saker som åpenbart ikke er aktuelle vil bli slettet uten videre behandling og uten bekreftelse på mottak.

Du kan bruke denne lenken til å gå til plattformen vår, der du kan sende en melding.

Du finner opplysninger om personvern her.

Du har to alternativer for å sende inn rapporten:

1. Du kan ringe oss på følgende nummer: +491774418623

Du kan bruke dette nummeret til å nå talepostkassen til vår eksterne ombudsmann, FIRST PRIVACY GmbH.

2. Du kan sende en e-post ved å klikke på følgende lenke eller kopiere den til nettleseren din. Ved å aktivere lenken åpnes en forhåndsutfylt e-post som går til vår eksterne ombudsmann, FIRST PRIVACY GmbH.

Alternativt kan du også sende oss en e-post direkte: ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

Vi ber om at du skriver «Varsel om brudd på EU-retten» i emnefeltet og oppgir følgende informasjon:

 • Din rolle [f.eks. berørt person, vitne, annet (spesifiser)]
 • Firmanavn: [sett inn navnet på selskapet som rapporten gjelder]
 • Varsling om [type brudd]
 • Dato og sted for hendelsen
 • Detaljer om personen som overtredelsen gjelder
 • Beskrivelse av hendelsen: [beskriv fakta så detaljert som mulig]
 • Angi om du ønsker tilbakemelding på rapporten din. Hvis ja, vennligst informer hvordan vi kan kontakte deg.

For å behandle meldingen må du alltid oppgi navnet på det aktuelle selskapet. Alle andre detaljer er valgfrie.

Dersom du ønsker å sende inn rapporten anonymt via e-post, kan du gjøre det ved å bruke en anonym e-postboks.

Du kan finne informasjon om personvern her.