Intralogistics & Airport

Reference reports of our intralogistics customers

Products from NORD DRIVESYSTEMS are used internationally. From the automatic baggage handling system at Hamburg Airport and the parcel centre of French Chronopost up to the parcel sorting system of BCS Group in Australia - NORD DRIVESYSTEMS offers suitable drive solutions for every project.

Materialhåndtering, BCS (Australia)

    NORD DRIVESYSTEMS støtter BCS Group i Australia med innovative og komplekse transportsystemer til deres pakkesorteringssystem med tusen girmotorer og frekvensomformere.

Pakkedistribusjon, Chronopost (Frankrike)

    Hver dag skanner franske Chronoposts pakkesenter flere tusen pakker og klargjør dem for transport med raske og pålitelige transportbåndssystemer drevet av NORD-produkter.

Utslippsredusert intralogistikk, DHL (Tyskland)

    DHL har som mål å redusere sine logistikkrelaterte utslipp til null innen 2050. For å nå dette målet er den internasjonale transporttjenesteleverandøren avhengig av den nyeste teknologien og bærekraftige løsninger fra NORD DRIVESYSTEMS.

Bagasjehåndtering, Hamburg lufthavn (Tyskland)

    En omfattende modernisering av transportsystemet med hjelp av NORD DRIVESYSTEMS gjorde det mulig for den internasjonale flyplassen å koble til terminalene 1 og 2 samt øke kapasiteten betydelig.

Bagasjehåndtering, Logan Teleflex (USA)

    På grunn av mange års erfaring støtter NORD Logan Teleflex med kvalitetsdrivverksystemer til deres bagasjehåndteringssystemer, flyplassdrift og vedlikeholdsløsninger.