WISCO Port Logistics

Kraftige girmotorer driver massegodsmaskiner

Den kinesiske stålgiganten WISCO har drevet en stor, ny omlastingshavn i Østkinahavet siden 2012. NORDs girmotorer driver lastesystemene som sørger for jevn forsyning av malm til WISCOs produksjonsanlegg i innlandet.

 - - -

WISCO Port Logistics

 - - -

Fokus på kunden

Med en årlig produksjon på over 40 millioner tonn råstål, er kinesiske Wuhan Iron and Steel Group Corporation (WISCO) et av de største selskapene i verden i sin bransje. Gruppen har base i Wuhan, en by ved Yangtze-elven med omlag 4 millioner innbyggere, og produserer også over 30 millioner tonn med råjerns- og stålprodukter hvert år. Selv om WISCO selv driver mange av sine egne gruver i Kina, er selskapet avhengig av å hente mye av jernet sitt fra utlandet.

Fokus på prosjektet
I Wugang-havna, ca. 250 km sør for Shanghai og Yangtze-elvemunningen, ankommer det hvert år omlag 15 millioner tonn importert malm som skal lastes over på mindre fartøyer og leveres til WISCOs stålanlegg i Wuhan. Over 170 kraftige, NORD-produserte girmotorer sørger for at lastemaskinene og kranene, såkalte ""bucket-wheel stackers"", fungerer uten problemer. Dette inkluderer

  • tre store grabber for skip med en kapasitet på 300 000 dvt, som drives av
  • totalt 72 tretrinns vinkelgirmotorer.

 - - -

Prosjektutfordring

Wuhan Iron and Steel Group Corporation (WISCO) har sin base i hjertet av Kina. På grunn av beliggenheten i innlandet, må WISCOs produksjonsanlegg forsynes med store mengder råmaterialer via Yangtze-elven. Den importerte malmen ankommer imidlertid Østkinahavet i enorme, havgående fartøyer, hvilket betyr at den må lastes om på mindre skip som kan frakte den videre til Wuhan.

En stor omlastingshavn. – WISCO bestemte seg for å inngå et samarbeid for å finansiere et eget forsyningssenter på kysten ved Zhoushanøyene. Lasteanlegget i Wugang ble satt i drift i 2012. Med en kapasitet til å håndtere opptil 15 millioner tonn med innkommende malm hvert år, har havnen nå blitt WISCOs hovedomlastingsterminal. Wugang har en avlastingsplass med en vanndybde på 27 meter, der enorme skip med en kapasitet på opptil 300 000 dvt kan legge til, samt flere andre plasser for omlasting til mindre skip.

Enormt lasteanlegg. – Håndteringsanlegget for lasting og avlasting av skip i Wugang-havnen er det største utstyret i sitt slag for sivil bruk i Kina. Anlegget er konstruert for å flytte opptil 5000 tonn malm i timen – så lenge kraner, transportører og lignende fungerer som det skal. Dersom det skulle oppstå feil og driftsstopp er serviceteknikerne langt unna. Alle drivløsningene som er en del av lasteanlegget måtte derfor konstrueres for høy belastning, lang levetid og minimalt vedlikehold.

 - - -

Applikasjonsløsning

Massegodsmaskinene i Wugang ble levert og installert av flere forskjellige OEM-er, men alle systemene var utstyrt med drivløsninger fra NORD. Tre store grabber står for av- og pålasting på kaiplassen med kapasitet på 300 000 dvt. Disse maskinene bruker totalt 72 tretrinns vinkelgir. To massive, mobile lasteinnretninger er hver utstyrt med 16 tretrinns vinkelgirmotorer, samt et totrinns vinkelgir. NORD-drevene beveger disse store systemene på skinner og posisjonerer dem for tilgang til forskjellige områder. Ytterligere 72 tretrinns vinkelgir er installert i tre såkalte "bucket-wheel stacker-reclaimers" (med en kapasitet på 500 tonn/t) som opererer på malmlagringsplassene.

Robuste på alle mulige måter. – Alle girmotorene på Wugang-anleggene har robuste hus som gjør dem egnet til utendørs bruk og tøffe værforhold. Husene er godt beskyttet mot fuktinntrenging og utstyrt med korrosjons- og fuktmotstandige komponenter, noe som gir utmerket beskyttelse mot de typiske utfordringene i maritime miljøer. Belegg i form av spesiallakk beskytter mot den saltholdige atmosfæren. Siden alle girenhetene er helstøpte, er de ekstremt holdbare og slitesterke selv om lastesystemene jevnlig utsettes for enorme belastninger. De fleste drivenhetene er utstyrt med bruksspesifikt ekstrautstyr, som f.eks. støv- og korrosjonsbeskyttede bremser, mikrobrytere for kontinuerlig bremseovervåkning eller doble dryppdeksler over motorviftene. Dette ekstrautstyret øker driftssikkerheten til girmotorene og bidrar til ekstra lang levetid.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0006 - Case-studie Wisco


CS0006 - Case-studie Wisco
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: