DHL

Klimavennlig logistikk med NORD

Svært effektive drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS støtter DHL på veien mot klimavennlig logistikk.

DHL har som mål å redusere sine logistikkrelaterte utslipp til null innen 2050. For å nå dette målet er den internasjonale transporttjenesteleverandøren avhengig av den nyeste teknologien og bærekraftige løsninger – som i logistikksenteret på Köln/Bonn lufthavn. 800 høyeffektive, variantreduserte LogiDrive drivverkssystemer fra NORD DRIVESYSTEMS garanterer energibesparende, pålitelig og lite vedlikeholdskrevende drift. Drivverksløsningene ble individuelt tilpasset DHLs kundebehov og gir en utmerket energibalanse med optimal kostnadseffektivitet.

 • alt
 • - - -
 • - - -
 • - - -

Kunden i fokus

Et nytt knutepunkt for flyfrakt på Köln/Bonn lufthavn har vært en del av DHL-nettverket siden 1. august 2019. "Med logistikksenteret for flyfrakt på Köln/Bonn lufthavn oppnår vi større effektivitet og større sorteringskapasitet, noe som gjør det mulig å tilby nettverket vårt og dermed kundene våre enda bedre service," forklarer Jörg Balmes, Senior Manager Technical – MHS i DHL Airways GmbH fra DHL, årsakene til nybygget.

DHL-senteret på Köln/Bonn lufthavn dekker et område på 12 000 m2 og har en sorteringskapasitet på 10 000 sendinger i timen. De forskjellige pakke- og forsendelsesstørrelsene blir sortert via en 400 m lang hovedsorterer og en 200 m lang flysorterer – 24 timer i døgnet, 6 dager i uken. Det finnes også transportbånd med en total lengde på 2,5 km, som drives av NORD drivverksystemer med en båndhastighet på opptil 2 m/s og en akselerasjon på opptil 5 m/s2.

Prosjektkrav

DHLs mål: null utslipp innen 2050

Som verdens ledende logistikkselskap føler DHL at de har et ansvar for å være et godt eksempel når det gjelder bærekraft og investerer tungt i miljøvennlige logistikkløsninger. "DHL ønsker å være utslippsfri innen 2050. Spørsmålet om energieffektivitet er derfor vår høyeste prioritet. Bygningen i Köln/Bonn er CO<sub>2</sub>-nøytral og har den nyeste teknologien, f.eks. et islager til oppvarming og kjøling. Energieffektivitet var også et sentralt krav til motorene på transportbåndene, i likhet med korte vedlikeholdsintervaller. NORD klarte å levere det, og derfor er vi veldig tilfredse med NORD-motorene", understreker Jörg Balmes.

Bruksområdeorientert løsning

NORD LogiDrive – en svært effektiv og variantredusert systemløsning

Totalt 800 LogiDrive drivverksystemer og 268 solomotorer brukes på en lang rekke bruksområder, f.eks. kurvebaner, transportbånd, fusjonere/innleggere, vertikale sporvekslere, teleskoptransportører og løftere. LogiDrive-drivverkene kjennetegnes av høy effektivitet, raske rampetider (opptil 5 m/s2), kompakt design, minimalt vedlikeholdsbehov og lang levetid og sikrer energisparende, sikker og jevn drift hos DHL.

LogiDrive er et energieffektivt, servicevennlig og standardisert modulsystem bestående av motor, gir og frekvensomformer, som er tilpasset og optimert av NORDs intralogistikkspesialister i nært samarbeid med integratoren og dennes leverandører. En kombinasjon av en IE4 permanentmagnet synkronmotor (merkeeffekt fra 1,1 til 5,5 kW), et to-trinns vinkelgir eller et sylindrisk tannhjulsgir og en NORDAC LINK frekvensomformer installert nær motoren, ble valgt til logistikksenteret i Köln/Bonn lufthavn. Varianten med sylindrisk tannhjulsgir brukes i flettebruksområder, siden det her kreves spesielt høy dynamikk og høye hastigheter.

Komplette drivverksystemer fra én enkelt kilde

Takket være plug-and-play-teknologi er LogiDrive-systemer ekstremt enkle å vedlikeholde og installere. Hele systemet har en modulær struktur slik at alle komponenter i drivverksteknologien kan vedlikeholdes individuelt. Dette minimerer vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Alle tilkoblinger på NORDAC LINK frekvensomformer er laget med hjelp av enkle pluggbare tilkoblinger og blir individuelt konfigurert for DHL. Det er totalt tolv kontakter, inkludert for tilbakemelding av koder og sikker hold. I tillegg er frekvensomformerne utstyrt med en vedlikeholdsbryter og en nøkkelbryter for konfigureringsmodus. Et integrert Ethernet-basert bussystem ble også implementert. Kombinasjonen av et integrert PROFINET-grensesnitt og de andre av de nevnte komponentene i en kompakt løsning var en nyhet på markedet i 2019 og et absolutt unikt salgsargument for NORD på den tiden.

Kablene ble også levert av NORD for å komplettere drivløsningen. Mulige feilkilder ble dermed utelukket og igangkjøringen ble enklere. Den kompakte utformingen av LogiDrive drivverksystemer sparer plass, og vekten er lav pga. aluminiumshuset. Takket være individuell optimering i området ved motoraksellageret, kunne volumet reduseres, noe som sikrer den mest stillegående driften i Köln/Bonn. På grunn av utformingen av motorene som brukes og driften på frekvensomformeren, kan samme motorvariant brukes universelt.

 - - -

Optimal energiforbruksytelse i dellastområdet

Apropos motorer: Disse er konstruert til en maksimal belastning på 35 kg/m – en standard i post- og pakkesektoren. Men siden flertallet av pakker og forsendelser er lettere, fungerer drivverkene hovedsakelig i dellastområdet. Det er her LogiDrive-systemløsningen viser en av sine spesielle styrker. Takket være PMSM-teknologi (permanentmagnet synkronmotorteknologi) har de et høyt effektivitetsnivå over et bredt spekter av hastigheter og dreiemomenter, og tilbyr dermed optimal energiforbruksytelse selv i dellast- og delhastighetsområder – en klar fordel i forhold til konvensjonell asynkronteknologi. I kombinasjon med 300 % overbelastningskapasitet til IE4-motorene, som optimalt dekker topplaster, kan kun én motorstørrelse brukes i stedet for flere forskjellige motorstørrelser. Avhengig av effektbehovet drives denne av en omformer med forskjellige frekvenser. Dette fører til en reduksjon i varianter med ekstra plass- og kostnadsfordeler.

 - - -

Individuell variantreduksjon

Med en reduksjon i varianter har operatøren fordeler over hele drivverkets levetid på den optimerte driften av systemet og betydelige kostnadsbesparelser innen administrasjon, service og reservedelslager. Som resultat forblir de totale eierkostnadene (TCO) lave. Minimering av antall drivverksvarianter og tilhørende effektivisering av lagrings- og serviceprosesser var også av avgjørende betydning for DHL: "Reduksjon av antall motorvarianter var meget viktig for oss. Dette dreier seg om lagerhold og anskaffelse av reservedeler", sier Jörg Balmes og legger til: "Vi klarte å redusere de 27 variantene som vi hadde her i selskapet, til 10. Dette gjør reparasjons- og vedlikeholdsarbeidet mye enklere."

NORD drivverk støtter DHL på veien mot klimavennlig logistikk

Drift av pakkedistribusjonssentre er energikrevende. Svært effektive drivverksystemer som NORD LogiDrive drivverksystem reduserer energiforbruket og dermed CO<sub>2</sub>-utslipp betydelig og gir dermed et avgjørende bidrag til mer bærekraft og klimabeskyttelse innen logistikk. På grunn av den høye effektiviteten oppnås også en rask avkastning på investeringen (ROI). Sommeren 2019 ble DHL-senteret på Köln/Bonn lufthavn tatt i bruk. Siden da har NORD-drivverkene gått knirkefritt, og alle er svært tilfredse, som Jörg Balmes entusiastisk forklarer: "Vi har jobbet med NORD-drivverkene her i senteret vårt i kontinuerlig drift i tre år nå, og feilfrekvensen er virkelig ekstremt lav. . Rådgivning og service overbeviste oss også. Når vi møtte utfordringer, var NORD alltid i stand til å støtte oss raskt med løsninger. NORD fulgte prosjektet fra første henvendelse til igangkjøring."

Standardmotorer

Asynkronmotorer

 • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
 • Globale godkjenninger og aksepter
 • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC LINK – SK 155E – Motorstarter

Rask installasjon, slitasjefri start

 • Effektområde: 0,06–3,0 kW
 • Beskyttelsesklasse: IP65
 • Veggmontering
 • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
 • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

 • Effektområde: 0,37–7,5 kW
 • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
 • Veggmontering
 • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
 • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

Standard synkronmotorer

Synkronmotorer

 • Effekt: 1.5 HP - 7.5 HP
 • Virkningsgradklasse IE4
 • globale godkjenninger og akseptans

A6050 - Intralogistikk


A6050 - Intralogistikk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S5250 - Variant Reduction Motors


S5250 - Variant Reduction Motors
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Ytterligere informasjon finner du her: