Tøffe utfordringer i alpene

Industrigir bidrar til gigantisk byggeprosjekt

Dypt inne i fjellet i de sveitsiske Alpene – på 1700 meters høyde – er et ekstremt krevende byggeprosjekt på trappene; det underjordiske rommet til en ny pumpestasjon skal graves ut i en prosess som vil øke kapasiteten fra 280 MW til 1480 MW. Med en ekstrem helling på 45 grader og en høydeforskjell på ca. 180 m, benyttet teamet et transportørsystem som flyttet 500 tonn med utgravd masse hver eneste time, døgnet rundt.

 - - German -

Sk 12407 industrigir i kontinuerlig bruk

Fokus på kunden

Prosjektet ""Linthal 2015"" inkluderer utgravnings- og byggearbeid i forbindelse med både den underjordiske sentralen til pumpekraftverket og tunnelsystemet for vannet som genererer elektristeten. Konstruksjon av et nytt, stort damanlegg for den høyereliggende innsjøen vil øke lagringsvolumet fra nåværende 9 millioner m³ til 25 millioner m³. Det eksisterende nedre reservoaret utvides også tilsvarende. Byggearbeidet ved Sveits' største vannkraftprosjekt utføres ved svært forskjellige høyder, og majoriteten av arbeidet utføres inne i fjellet. Hovedarbeidet i Sveits' største vannkraftprosjekt blir hovedsakelig utført inne i fjellet. Det nedre reservoaret ligger 800 meter over havet og utgjør det laveste punktet. Tusen meter høyere ligger det øvre Limmernboden-reservoaret med en kapasitet på 92 millioner m³.

1700 meter over havet og 600 meter inn i fjellet bygges selve hjertet i det nye Limmern-pumpekraftverket, med enorme, utgravde rom til de fire maskingruppene med en produksjon på 1000 MW. Den underjordiske sentralen består av et 150 meter langt og 30 meter bredt maskinrom med en maksimal høyde på 53 meter, samt et separat transformatorrom som er omlag 130 meter langt, 20 meter bredt og 25 meter høyt. Denne sentralen utgjør forbindelsen mellom de to innsjøene via et system med vanntunneler, parallelle trykksjakter og andre servicetunneler.

 - - -

Prosjektutfordring

Som en del av utvidelsesprosjektet ""Linthal 2015"" skal en ny, underjordisk pumpestasjon pumpe vann fra det eksisterende Limmerboden-reservoaret på 1860 meters høyde til Muttsee, som ligger 600 meter høyere, for å drive turbinene som produserer elektrisitet. Prosjektet skal gjennomføres av Kraftwerke Linth-Limmern AG.

I motsetning til konvensjonelle vannkraftverk, har pumpekraftverk et nedre reservoar i tillegg til det øvre. Strømmen genereres ved at vannet strømmer fra det øvre reservoaret inn i trykksystemet. Vannet driver turbinene, som i sin tur driver generatoren. Den elektriske strømmen som produseres mates inn i nettet. Etter at vannet har forlatt turbinen ender det i det nedre reservoaret. Dersom det produseres for mye elektrisitet kan vannet pumpes fra reservoaret og tilbake til den høyereliggende innsjøen, hvor det senere kan brukes til å produsere mer elektrisitet. Pumpekraftverk kan altså lagre energi i form av vann i reservoarene sine. Pumpekraftverk er et mye brukt virkemiddel for å kompensere for skiftende etterspørsel etter elektrisitet på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

 - - -

Applikasjonsløsning

Utgravningsarbeidet for de to rommene er nå ferdig. Arbeidet gikk kontinuerlig, altså 24 timer i døgnet, fordelt på tre arbeidsskift. Rommene ble gravd ut nedover. Hver dag ble omlag 800 m³ med stein transportert ned fra fjellet, og den totale mengden som ble gravd ut nådde nesten 2 445 000 m³. NORDs industrigir ble brukt i transportørsystemene i det sentrale området av ""Linthal 2015""-prosjektet. To ""S-transportører"" fraktet 500 tonn stein i timen over en avstand på omlag 260 meter, med en ekstrem stigning på 45 grader og en høydeforskjell på omlag 180 meter. Den utgravde steinen ble så transportert ned til et pukkverk. Denne transportøren ble drevet av et industrigir fra NORD med bremseregulator som samtidig genererte strøm. Den andre transportøren fraktet den knuste steinen opp til grusanlegget, der den ble lagret til den trengtes som masse til damanlegget eller betong i vegger og tak.

Denne transportøren ble drevet av to industrigir fra NORD som var plassert til venstre og høyre for transportbåndet og sammenkoblet med en felles aksel. Med beskyttelsesklasse IP55 har hvert av disse industrigirene en driveffekt på 250 kW. Hastigheten på transportøren er 2,2 m/s.

Leverandøren av denne komplette drivløsningen var Getriebebau NORD AG i Sveits, et medlem av NORD DRIVESYSTEMS Group. En kundeorientert filosofi og nærhet til kundene er svært viktig for drivspesialistene fra Arnegg, et lite sted i nærheten av St. Gallen. Guido Eigenmann, direktør i Getriebebau NORD AG i Sveits, forklarer: ""Vi selger kundefordeler, ikke bare produkter. I tillegg tilbyr vi et omfattende utvalg tjenester. Når vi har satt opp systemet tilbyr vi også vedlikeholdsopplæring, slik at kundene vet hva de skal følge med på. Det er spesielt viktig for oss å levere komplette systemer som både er kostnadseffektive og gir høy ytelse. Brukerne trenger ikke bare drivkomponenter; de trenger komplette og velfungerende systemløsninger. Vi skreddersyr drivsystemene til hver enkelt kunde.”

Sjefen for byggeprosjektet er svært fornøyd med produktene og tjenestene fra NORD. ""Det utmerkede samarbeidet med Getriebebau NORD er noe av det mest positive med prosjektet for min del. De hadde løsninger på alle behovene våre. Et annet imponerende aspekt var den raske leveringen – de brukte bare ti uker fra de mottok bestillingen til leveransen kom. Med andre leverandører har vi vært vant til å vente opptil fire eller fem måneder. Alt i alt er vi svært fornøyde. NORD har levert en svært kostnadseffektiv løsning, gitt gode råd og utmerket støtte, overholdt tidsfrister og – ikke minst – levert produkter med svært høy ytelse og av særdeles god kvalitet.”

MAXXDRIVE vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- og 4-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet
  • Lav kjørestøy

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: