Przemysł opakowań: Zdecentralizowana technika napędowa z regulowanymi przetwornicami częstotliwości w pakowaniu końcowym

Napędy z centralnie sterowanymi serwomotorami są szeroko stosowane w pakowaniu końcowym w przemyśle opakowań. W zastosowaniach o dużej bezwładności masowej lub w przypadku dużych dróg przesuwu – np. podczas paletyzacji, stabilizacji lub manipulowania – zazwyczaj nie są one konieczne. Zdecentralizowane rozwiązania napędowe, np. z regulowanymi silnikami asynchronicznymi, stanowią tutaj efektywną i ekonomiczną alternatywę. W zależności od typu urządzenia i zastosowania można uzyskać korzyści pod względem kosztów sięgające 50%.

W przemyśle opakowań są najczęściej stosowane klasyczne serwonapędy, a dokładniej rozwiązania napędowe z centralnie sterowanymi synchronicznymi serwomotorami. Złożona i kosztowna technologia ma swoje uzasadnienie w procesach pakowania pierwotnego i wtórnego, ponieważ jest tam wymagane dokładne pozycjonowanie i wysoka dynamika. Jednak w pakowaniu końcowym synchroniczne serwonapędy w wielu zastosowaniach nie są konieczne. Ze względu na duże masy i dużą bezwładność zachodzące tam procesy są mniej dynamiczne. Ponadto wiele funkcji serwo, takich jak synchronizacja kilku osi, jest rzadko potrzebnych. W wielu przypadkach regulowane asynchroniczne systemy napędowe są bardziej efektywne i znacznie bardziej ekonomiczne – zwłaszcza wtedy, gdy są eksploatowane ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości.

Korzyści pod względem kosztów rzędu 50% w pakowaniu końcowym

Asynchroniczne systemy napędowe nadają się do różnych zastosowań w pakowaniu końcowym – do manipulowania, paletyzacji i zabezpieczania transportu. Ze względu na swoją specyfikę są idealnym rozwiązaniem w przypadku specjalnych wymagań ostatniego etapu procesu pakowania – dużych obciążeń, dużych sił, długich dróg przesuwu, wolnych ruchów, dynamicznych zmian obciążenia – i stanowią efektywną i ekonomiczną alternatywę dla napędów z centralnie sterowanymi synchronicznymi serwomotorami. Zastosowanie zdecentralizowanych przetwornic częstotliwości ze sterowaniem w pętli zamkniętej („Closed-Loop Control”) skutkuje ogromnymi oszczędnościami kosztów w przemyśle opakowań. W zależności od typu urządzenia i zastosowania można uzyskać korzyści pod względem kosztów sięgające 50%.

Silniki asynchroniczne oferują znaczące korzyści

Silniki asynchroniczne osiągają porównywalne właściwości kinematyczne co synchroniczne serwomotory, a dzięki większej wewnętrznej bezwładności masowej przy dużych obciążeniach zapewniają lepszą regulację i sterowanie ruchem niż klasyczne rozwiązania serwo, które muszą być dostosowane do aplikacji poprzez duże przełożenie. Ponadto zapewniają maksymalną stabilność procesu w pakowaniu końcowym, zmniejszają wibracje i ryzyko uszkodzenia ładunku lub maszyny pakującej Kolejna zaleta dla przemysłu opakowań: Silniki asynchroniczne są wszędzie dostępne w szerokim zakresie, są łatwe w utrzymaniu i można je łączyć z różnymi typami reduktorów i przetwornic częstotliwości.

Zdecentralizowana technika napędowa dla przemysłu opakowań

Dla użytkowników w przemyśle opakowań decentralizacja techniki napędowej oznacza szybsze uruchamianie i uproszczone procesy konserwacji i utrzymania. Można je znacznie ograniczyć programowo, np. za pomocą wstępnych konfiguracji fabrycznych. Dzięki modułowej koncepcji napęd pozostaje maksymalnie elastyczny, ponieważ modyfikacje architektury systemu są możliwe w dowolnym momencie i nie wymagają większych zmian konstrukcyjnych, a dodatkowe napędy można łatwo dodać w późniejszym czasie bez dokonywania zmian w szafie sterowniczej. W rezultacie oznacza to niższe koszty, większą efektywność oraz łatwą skalowalność i możliwość rozbudowy.

Efektywne i ekonomiczne rozwiązania napędowe do pakowania końcowego

Niższe koszty zakupu, swoboda konstrukcyjna w projektowaniu maszyn, szybsze uruchamianie, uproszczone procesy konserwacji i utrzymania: Silniki asynchroniczne ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości i sprzężeniem zwrotnym przez enkoder absolutny lub przyrostowy umożliwiają bardzo ekonomiczne i precyzyjne pozycjonowanie, a także dynamiczny ruch dużych i ciężkich opakowań. Technologia ta jest więc prawdziwą alternatywą dla takich obszarów zastosowań jak pakowanie końcowe, w których występują duże obciążenia i duże siły. W zależności od typu urządzenia i zastosowania można uzyskać oszczędności sięgające 50%.

Zalety zdecentralizowanej techniki napędowej z przetwornicami częstotliwości w pakowaniu końcowym:

  • Korzyści pod względem kosztów do 50%
  • Tańsze i krótsze opcje serwisowania i napraw
  • Swoboda konstrukcyjna w projektowaniu maszyn
  • Wysoki stopień elastyczności
  • Zmniejszona przestrzeń zajmowana przez maszynę
  • Modułowość: Indywidualne i elastyczne rozwiązanie napędowe do konkretnego zastosowania

Pobierz broszurę informacyjną dotyczącą przemysłu opakowań

Chcesz wiedzieć więcej o zaletach zdecentralizowanych rozwiązań napędowych z regulowanymi przetwornicami częstotliwości w pakowaniu końcowym?

Pobierz teraz broszurę informacyjną

Silny partner ze znajomością branży

Producenci i użytkownicy maszyn pakujących i systemów transportowych wszelkiego rodzaju potrzebują silnego partnera z dużym doświadczeniem w zakresie techniki napędowej i z dogłębną znajomością przemysłu opakowań. NORD DRIVESYSTEMS jest tym niezawodnym partnerem.

Znaczna redukcja kosztów w pakowaniu końcowym

Napędy z centralnie sterowanymi serwomotorami są szeroko stosowane w pakowaniu końcowym. Firma NORD oferuje efektywną alternatywę: Zdecentralizowane rozwiązania napędowe z regulowanymi silnikami asynchronicznymi pozwalają uzyskać korzyści pod względem kosztów sięgające do 50% w zależności od typu urządzenia i zastosowania.

powrót do przeglądu