Tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold

Prediktivt vedlikehold

I TILSTANDSOVERVÅKING registreres drifts- og statusdata regelmessig eller kontinuerlig for å optimere driftssikkerheten og effektiviteten på maskiner og anlegg. Viktig informasjon for PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD kan hentes ut fra dataanalysen. Målet er proaktivt å utføre vedlikehold på maskiner og systemer, redusere driftsstans og øke den generelle systemeffektiviteten.

Kundefordeler:

 • Registrering og unngåelse av ikke-tillatte driftstilstander på et tidlig stadium
 • Statusorientert vedlikehold erstatter tidsbasert vedlikehold
 • Planleggbart maskineri og nedetid for anlegg basert på ekte drivverks- og prosessdata
 • Reduksjon av service- og materialkostnader
 • Lengre levetid for komponenter og maskineri
 • Økning i systemtilgjengelighet
 • Unngåelse av ikke-planlagte driftsstanser
 • Planleggbart og kostnadsoptimert vedlikehold

 - - Englisch -

NORD-løsningen:

Informasjon fra tilstandsovervåking kan overføres til prediktivt vedlikehold.

 • Drivverksbasert tilnærming
 • Sensorfri fastsetting av optimal tid for oljeskift basert på virtuell oljetemperatur
 • Forbehandling av drivverksdata i integrert PLS
 • Leverer disse dataene til kunden via alle vanlige grensesnitt

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S2450 - User - Oriented Services


S2450 - User - Oriented Services
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

 - - Englisch -

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Du finner mer informasjon her: