NORD ECO Service

Oppdag besparelsespotensialet ditt

Med NORD ECO-Box får du et detaljert innblikk i forbruket til anlegget ditt, og med hjelp av en resultatanalyse avdekker du muligheter for å redusere energibehovet.

Få råd nå

Dine fordeler med NORD ECO Service

Gjøre målbart

Med NORD ECO-Box kan energiforbruket til anlegget eller enkelte drivverk måles detaljer for første gang. En overbevisende evaluering som avslører potensielle besparelser, kan kun gjennomføres med hjelp av en omfattende dataanalyse som avdekker mønstre og anomalier.

Analysere nøyaktig

Ved evaluering og tolking av innsamlede data brytes verdier for forbruk, utnyttelse og TCO ned. Nøkkeldataene som er fastsatt brukes til å sammenligne med mulige andre drivverksystemer for å kunne ta den beste økologiske og økonomiske beslutningen.

Bruke potensialet

Ved å bruke egnede drivverksystemer kan CO₂-utslippene reduseres, energiforbruket senkes og kostnadene til administrasjon, vedlikehold og slitasje optimeres. Videre gir variantreduksjonen også mulighet til å effektivisere produksjon, logistikk, lagring og serviceprosesser.

alt

Vårt rådgivningskonsept

NORD ECO Service viser først og fremst besparelsespotensialet til bruksområdet ditt, for å optimere energiforbruket for å oppnå lavere CO₂-utslipp og kostnadsbesparelser. Rådgivningskonseptet vårt er bygget på mange års erfaring innen produksjon av elektromotorer og samarbeid med kunder fra over 100 bransjer. Denne akkumulerte kunnskapen flyter kontinuerlig inn i videreutviklingen av våre drivverk, slik at vi kan tilby deg egnede produkter optimert til bruksområdet ditt.

Måling av effektdata

Etter at NORD ECO-Box er installert mellom frekvensomformeren og strømforsyningen, registreres data via varige belastninger, topplaster og uregelmessige forhold, i sanntid over en periode på to måneder. På grunn av den lange tidsperioden fastsettes en høyere datatetthet, som gjør det mulig å identifisere mønstre og tilfeldige anomalier, noe som betyr at en belastningssyklus for hele anlegget kan opprettes.

En energimåler er i drift i NORD ECO-Box, og denne måler strømstyrke og spenning. Den bestemmer den aktive eller reaktive effekten, det vil si energien som faktisk brukes eller ikke brukes, og bruker denne til å bestemme effektfaktoren i forhold til den.

Evaluering av dataene

Når undersøkelsen er fullført, lastes dataene opp til en programvare spesialutviklet av NORD og evalueres automatisk. Kunden mottar evalueringen i form av et PDF-dokument som presenterer nøkkeldata. Vi hjelper deg gjerne med å tolke dataene.

Ved evalueringen av resultatene gjør mengden av registrerte data det mulig å avlese nøyaktig om et anlegg med de dimensjonene som brukes, oppfyller kravene til det aktuelle bruksområdet. Overdimensjonering er en av de vanligste problemene å vurdere når man optimerer for energieffektivitet.

Alternative komponenter

40 års erfaring med produksjon og bruk av elektromotorer gir oss omfattende innsikt i praksis. Et eksempel beskriver bruken av et drivverksystem med et gjennomsnittlig strømforbruk på 1,1 kW, med en topp på 1,9 kW, som drives av en 4 kW motor. Dette gir kun 30 prosent utnyttelse av drivverket og dermed et tilsvarende høyt besparelsespotensial. I dette tilfellet øker bruken av en 2,2 kW motor utnyttelsen til nesten 50 % og gir fortsatt reserver for eventuelle tilleggsbelastninger.

I store systemer med mange drivverk, for eksempel innen intralogistikk, kan NORD ECO Service ikke bare bidra til å optimere effekten som brukes av de enkelte drivverksystemene, men også med å redusere antall forskjellige systemer. Dette reduserer også kostnadene og nødvendig kapasitet til vedlikehold og reservedelslogistikk.

Reduksjon av varianter

Like viktige som fordelene med en NORD ECO-måling er for et enkelt drivverksystem, sett over et helt anlegg, økes de til og med. I store systemer med mange drivverk, som for eksempel innen intralogistikk, kan ECO-tjenesten føre til en betydelig reduksjon i antall ulike drivverksystemer. En slik reduksjon i varianter bidrar til å minimere administrasjonskostnader i hele systemet og effektivisere produksjons-, logistikk-, lagrings- og serviceprosesser. De svært effektive NORD-motorene, som gir et konstant dreiemoment over et stort turtallsområde, er spesielt velegnet for å redusere antall varianter.

NORD DRIVESYSTEMS har så langt opprettet lastprofilene til drivverksystemer i mange målinger. Vi tilbyr tjenesten til både anlegg med egne og tredjepartskomponenter. NORD ECO Service har allerede hjulpet et stort antall kunder med å forbedre energieffektiviteten i produksjonen og dermed redusere karbonavtrykket.

LogiDrive® løsningsrom

Bruksområdene og kravene til kundene våre er svært individuelle. Vi tilbyr utprøvde, sikre løsninger til mange bruksområder i logistikkbransjen.

Vi kaller dem løsningsrom. Utprøvd til vanlige bruksområder med ulike målsetninger. Enten du fokuserer på effektivitet, lavt antall varianter, programvareløsninger eller prediktivt vedlikehold, har vi en løsning som passer for deg.

Mer om LogiDrive®

Andre energieffektive produkter fra NORD

IE5+ synkronmotorer

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.
Vi produserer den nye motorgenerasjonen av NORD IE5+ synkronmotorer i vår egen produksjon til bruk i intralogistikk så vel som i drikkevare- og næringsmiddelindustrien.

DuoDrive med integrert IE5+-motor

To blir til en.
DuoDrive er et revolusjonerende integrert girmotorkonsept i en hygienisk Wash-Down-Design. En svært effektiv IE5+ motor med et ett-trinns sylindrisk tannhjulsgir i ett hus.

Elektronisk drivverksteknologi

Frekvensomformer og koblingskap
Frekvensomformere og motorstartgere mmed meget høy effekt på inntil 160 kW fraNORD DRIVESYSTEMS får du som sentral løsning til koblingskapinstallasjon eller som desentralisert variant til bruk i felten. Avgjør selv hva som passer best til ditt bruksområde!

Temaer for energieffektivitet

Total Cost of Ownership – Totale eierkostnader

Samlet kostnadsreduksjon
Målet vårt for kundene våre er å redusere de totale eierkostnadene (TCO). Dette omfatter alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift, eventuelt vedlikehold og resirkulering av et drivverksystem.

Globale effektivitetsforskrifter

Forskrifter i de enkelte land
Vårt brede sortiment av elektromotorer som oppfyller alle verdensomspennende vanligste effektivitetsforskrifter og standarder. Våre kraftige og robuste motorer brukes på en rekke bruksområder og kan kombineres med alle girene til NORD.

Kontakt Service-rådgiveren din