Tjenester

Applikasjonsorienterte tjenester

Takket være vårt globale servicenettverk garanterer vi verdensomspennende service . Dette inkluderer organisering og håndtering av reparasjoner, levering av reservedeler og service på stedet i kundenes land. De lokale kontaktene ivaretar også dine internasjonale servicebehov.

NORDs nettbaserte verktøy gir deg muligheten til å opprette tilbud, plassere ordrer og se ordrestatus når som helst. Hvis det er ønskelig, er det også mulig at en av våre NORD-ingeniører arbeider aktivt med tilpasning til produktene våre, gir råd og støtte til deg direkte på stedet.

24/7 beredskapsservice

    Du kan når som helst kontakte NORDs beredskapstjeneste. Vi tilbyr deg optimal, rask service og gir deg pålitelig tilgjengelighet til drivverksteknologien din 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Igangkjøringsstøtte

    NORD støtter aktivt alle ettersalgsbehov, for eksempel installasjon, montering og igangkjøring av drivverksløsninger via telefon, via ekstern støtte eller på stedet.

NORD ECO Service

    Med NORD Eco-Service kan du avdekke potensielle besparelser i applikasjonen din. Dette kan redusere energiforbruket og dermed oppnå lavere CO₂-utslipp og langsiktige kostnadsbesparelser.
    Ved å måle med NORD Eco-Box får du et nøyaktig innblikk i det nåværende energiforbruket til systemet ditt og kan dermed sette i gang tiltak for å redusere energibehovet.

Totale eierkostnader

    For å redusere TCO tilbyr NORD høyeffektive drivverksløsninger med lavt energiforbruk og versjonsreduksjon tilpasset kundens behov.