Nyheter –

Raskere EMC-godkjent utvikling av drivelektronikk

NORD DRIVESYSTEMS har utstyr til å gjøre egenproduserte elektroniske drev raskere klare til serieproduksjon.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

Under utviklingen av prototypene, utfører drivprodusenten omfattende tester med frekvensomformere og startmotorer i et EMC-rom ved selskapets hovedkvarter i Tyskland. Disse dokumenterte testene gjør CE-sertifiseringsprosessen betydelig raskere. Testing av EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, undersøker to forskjellige aspekter. På den ene siden, sjekkes drivelektronikken for egne utslipp av elektromagnetisk energi, som ikke må overskride spesifikke grenseverdier. På den andre siden, må disse testobjektene også bekreftes som immune mot interferens fra andre utslippskilder. Ved hjelp av sitt eget EMC-rom, kan NORD oppdage potensielle problemkilder på et tidlig tidspunkt og effektivt løse disse problemene. Den nyeste produktserien med feltdistribusjonssystemer, inkludert helt nye omformere i størrelse 2 (5,5 og 7,5 kW), ble nylig klassifisert ved hjelp av dette testanlegget, og utviklingen av andre produktserier er allerede i full gang.

NORD kan undersøke EMC-adferden til elektroniske drev, både for seg selv og i kombinasjon med en motor, inkludert spesifikke oppsett som kundene ber om. Dette gir mulighet til kontroll av kretser og installasjoner, noe som bidrar til å gjøre etterfølgende kontroller ved godkjente laboratorier raskere. Drivteknologiprodusenten kjører også klimaenhetstester for å fastslå motstandsdyktighet mot kulde, varme, fuktighet og temperaturendringer, og kan utføre temperaturovervåkning for å sikre at produktene holder seg innenfor de bestemte driftstemperaturområdene.

OVERSIKT: Rom til EMC-testing

CE-godkjent utvikling av drivelektronikk

Tester av:

  • frekvensomformere opptil 160 kW
  • startmotorer
  • drivelektronikk som er koblet til en motor
  • komplette, kundespesifikke installasjoner