Nyheter –

Utvidelse av NORDs produksjonsanlegg i Aurich

I løpet av det siste året har produksjons- og lageranleggene i Aurich blitt utvidet, samtidig som en ny monteringslinje er satt i drift.

Bargteheide , 2020-03-16

Siden begynnelsen av 80-tallet har NORD produsert elektronisk drivteknologi i Aurich i Niedersachsen. I løpet av årene har produksjonsanleggene stadig blitt utvidet på grunn av den voksende porteføljen. Lanseringen av NORDAC LINK feltdistribusjonen det siste året har også skapt behov for en kapasitetsøkning. En ny monteringslinje for produksjon av den nye serien ble satt i drift. I tillegg ble produksjonsanlegget utvidet med 400 m2, og lageranlegget med 1000 m2. Dermed har NORD gjort de nødvendige grepene for å møte etterspørselen etter den praktiske, nye drivløsningen for fleksibel, desentralisert installasjon. Den fleksible og automatiserte produksjonsstrukturen betyr at det faktisk er mulig å produsere partier på kun én enhet.

NORD DRIVESYSTEMS har nå 130 ansatte, og produserer over 100 000 enheter i året på det 5000 m2 store anlegget i Aurich. Sortimentet omfatter i dag elektronisk drivteknologi på opptil 160 kW (omformere, startmotorer og elektronikk).