Nyheter –

Velkommen ombord!

I år starter 20 praktikanter og dobbeltopplæringsstudenter karrieren i NORD. Våre nye kolleger kan forvente en familielignende forretningskultur, spennende utfordringer, internasjonale utsikter og mange utviklingsmuligheter.

Bargteheide , 2019-10-16

Det hele startet med en intern opplæring. "Nykommerne" fikk et innblikk i NORDs produkt- og arbeidsmiljøer og besøkte våre produksjonsanlegg i Glinde og Gadebusch. Hver praktikant veiledes av en annen, erfaren praktikant. "Mentoren – og HR-avdelingen og opplæringsrepresentantene i de forskjellige avdelingene - hjelper praktikantene dersom de har spørsmål", forklarer opplæringsleder Felix Zahn. "Vi betrakter god opplæring og hyggelig atmosfære for våre praktikanter som avgjørende for virksomheten."

NORD DRIVESYSTEMS investerer tungt i opplæring av unge talenter og tilbyr et bredt spekter med ansettelsesmuligheter innen feltene økonomi, forretningsdrift og tekniske felt. Drivverksspesialisten sparer ingen anstrengelser for å tiltrekke seg kvalifiserte unge talenter. "De siste årene har selskapenes tilstedeværelse på opplæringsmarkedet fått stadig større betydning", sa Zahn. "På grunn av økende muligheter for studenter som fullfører skolegangen, må virksomhetene aktivt markedsføre sin yrkesopplæring og doble studiekurs." Sagt og utført! Kontoret i Bargteheide arrangerer derfor fabrikkomvisninger for skoleklasser og deltar regelmessig på opplæringsmesser. Vellykket. ”Søkere kjenner ofte ikke til Getriebebau NORD på grunn av bransjetypen og den manglende kontakten med produktene i hverdagen. Selskapets produkter har fleksible bruksområder, og produktene, den internasjonalt rettede virksomheten og det gode arbeidsmiljøet vekker raskt stor interesse blant søkere og spesielt praktikanter, understreker opplæringslederen.

NORD ønsker alle nye praktikanter og dobbeltopplæringsstudenter velkommen og håper de vil ha glede av å fullføre opplæringen sin.

Finn ut mer