Nyheter –

Kostnadsoptimering i post- og pakkebransjen

LogiDrive øker effektiviteten på drivverksløsninger i pakkedistribusjonssentre med opptil 50 prosent. NORD-systemene består av IE4- og IE5-synkronmotorteknologi samt desentraliserte frekvensomformere og effektive gir fra NORD-modulsystemet.

Bargteheide , 2020-12-16

LogiDrive-drivverksenheter takler enkelt balansegangen mellom energieffektiv drift og et minimum av drivverksversjoner og gir dermed et optimalt kompromiss mellom investering, drift og vedlikeholdskostnader. Et eksempel: I et pakkedistribusjonssenter er motorer installert med en effekt på 4 kW. Den faktiske effekten er imidlertid bare 1,1 kW i gjennomsnitt og 1,9 kW under maksimal belastning. Sistnevnte nås sjelden, så drivverkene opererer for det meste i delbelastningsområdet. Dette fører til høyt energiforbruk, spesielt med asynkronmotorer. Til syvende og sist er bruken av motorene i eksemplet snaue 28 prosent – altfor lavt til økonomisk drift. Hvis LogiDrive-drivverk med en motoreffekt på 2,2 kW brukes i stedet, kan bruken økes med opptil 50 prosent samtidig som man bruker mindre motorer og færre drivverksversjoner. Standardisering, høyeffektiv IE4- og IE5- synkronmotorteknologi samt vurdering av motorens høye overbelastningskapasitet utgjør forskjellen. LogiDrive reduserer dermed energiforbruket og servicekostnadene. Dette fører til lave totale eierkostnader (TCO).