EcoVadis

NORD høyt oppe i bærekraftsrangeringen

NORD DRIVESYSTEMS ble vurdert av ratingbyrået EcoVadis i 2024 og tildelt bærekraftssertifikatet i sølv. I den samlede rangeringen er det nordtyske selskapet blant de fire prosent beste av produsentene i bransjen vurdert av EcoVadis.

Selskapet fikk 68 av 100 poeng, godt over bransjegjennomsnittet. Produsenten av drivverksteknologi er dermed i de øvre én prosent av virksomhetene som vurderes i miljøkategorien og blant de elleve beste i kategorien bærekraftige anskaffelser.

Vi er svært stolte over å ha mottatt sertifikatet. Dette viser tydelig at bærekraftsstrategien vår gir resultater. Vår bedriftspolicy danner grunnlaget for våre handlinger. Vi opptrer på en miljøbevisst, ansvarlig og ærlig måte.

Lønnsomhet og bærekraft i harmoni

NORD DRIVESYSTEMS har satt seg som mål å kombinere lønnsomhet og bærekraft – både globalt og lokalt. I tillegg til innovasjoner og energieffektivitet, tar selskapet også samfunnsansvar overfor sine globale ansatte, kunder, leverandører og partnere med sine CSR-tiltak.

Selskapets bærekraftstrategi omfatter ikke bare en skånende og ressursbesparende tilnærming til naturen, men også utvikling og produksjon av energieffektive drivverkssystemer og løsninger for miljørelevante sektorer, f.eks. vindenergi- og avløpsrenseanlegg, gjenvinnings- og biogassanlegg eller store transportsystemer, hvor det kan spares betydelig energi ved bruk av NORD-produkter.

Høydepunkter

Samlet vurdering

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheide-driftsstedet) er blant de 4% beste selskapene vurdert av EcoVadis i bransjen for produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer, elektrisitetsdistribusjon og koblingsutstyr.

Miljø

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheide-driftsstedet) er i de øvre 1 % av selskapene vurdert av EcoVadis i bransjen for produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer, elektriitetsdistribusjon og koblingsutstyr.

Bærekraftig innkjøp

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheide-driftsstedet) er blant de 11 % beste selskapene vurdert av EcoVadis i bransjen for produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer, elektrisitetsdistribusjon og koblingsutstyr.

Fordeling av totalvurderingene