Korrosjonsbeskyttelse

Der lakkeringen alltid er perfekt

Where the paintwork is always perfect

Under drift utsettes girenheter og girmotorer for mange miljømessige påvirkninger, som temperatursvingninger, fuktighet og kjemisk eller dynamisk belastning. De beste beleggene og lakkbehandlingene beskytter overflatene for å kunne utføre spesielle oppgaver, spesielt i sensitive områder, og sørger for at enhetene passer inn i det estetiske inntrykket til anlegget og det aktuelle selskapet. Dette gjelder spesielt for NORDs drivløsninger. Med innovative prosesser, sertifisert kvalitet og stabil utførelse av en rekke funksjoner, legger NORD til rette for holdbare, miljøvennlige og raske løsninger i henhold til kundenes spesifikke behov. NORD DRIVESYSTEMS tilbyr et unikt utvalg av produkter og likeverdige kvalitetsstandarder over hele verden.

HP-lakk

high-solid-paints

HP-lakk

Corrosion protection nsdT tupH

nsd tupH

Coating_TEASER_1.jpg

Belegg