Tilstandsovervåking

for prediktivt vedlikehold

For TILSTANDSOVERVÅKING registreres drivverks- og statusdata periodisk eller kontinuerlig for å optimere driftssikkerheten og -effektiviteten på maskiner og anlegg. TILSTANDSOVERVÅKING kan gi viktig informasjon for PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD. Målet er å vedlikeholde maskiner og anlegg proaktivt, redusere driftstiden og øke effektiviteten på hele anlegget.

Fordeler for våre kunder:

 • Registrering og unngåelse av ikke-tillatte driftstilstander på et tidlig stadium
 • Statusorientert vedlikehold erstatter tidsbasert vedlikehold
 • Planleggbart maskineri og nedetid for anlegg basert på ekte drivverks- og prosessdata
 • Reduksjon av service- og materialkostnader
 • Lengre levetid for komponenter og maskin
 • Økning i systemtilgjengelighet
 • Unngåelse av ikke-planlagte nedetider
 • Planleggbar og kostnadsoptimert reparasjon

Det intelligente drivverket med tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold

INDUSTRIAL INTERNET of THINGS (IIoT) fokuserer på bruk av Internett i industrielle prosesser og prosedyrer. IIoT har som mål å øke driftseffektiviteten, redusere kostnadene og fremskynde prosesser. Sensorer og sensordata som spiller en sentral rolle gir grunnlag for TILSTANDSOVERVÅKING og PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD.

 • Tilstandsovervåkingsløsninger for prediktive vedlikeholdssystemer integrert i frekvensomformeren
 • Systemet er forberedt for IIoT/Industry 4.0!
 • Tilgjengelig for desentraliserte løsninger og styreskapløsninger

Sensorer

 • Virtuelle sensorer – PLS kan beregne informasjon som optimal tid for oljeskift
 • Grensesnitt for digitale/analoge sensorer

Kommunikasjonsgrensesnitt

Terskelverdier eller generell statusinformasjon kan kommuniseres eksternt (via normale Industrial Ethernet-dialekter)

Integrert PLS

 • Lokal forbehandling av data med integrert PLS
 • Forbehandling av terskelverdier

Informasjon fra tilstandsovervåking kan overføres til prediktivt vedlikehold.

Drivverksbasert tilnærming

 • Sensorløs fastsetting av optimal tid for oljeskift basert på virtuell oljetemperatur
 • Forbehandling av drivverksdata i integrert PLS
 • Tilbyr dataene til kunden via alle vanlige grensesnitt

 • Girenhetsparametere og spesifikke driftsparametere gjør det mulig å beregne tiden for oljeskift nøyaktig.
 • NORD-løsningen er basert på at oljetemperaturen er en nøkkelfaktor for oljealdring i gir.
 • En maskinvaretemperaturføler er ikke nødvendig fordi virtuelle sensorer beregner den gjeldende oljetemperaturen kontinuerlig med hjelp av drivverksspesifikke parametere.
 • Den eksisterende frekvensomformeren fra NORD brukes som en evalueringsenhet: Algoritmen kjører i intern PLS.

 • Integrert PLS tilgjengelig for alle NORD frekvensomformere og motorstartere
 • Kjører drivverksrelaterte funksjoner
 • Integrerer drivverksrelaterte aktuatorer og sensorer
 • Parametertilgang
 • Tilgang til data fra Industrial Ethernet eller feltbuss
 • Implementering av applikasjonsspesifikke funksjoner

S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

NORDAC PRO

Omformere til styreskapDen neste generasjonen omformere til styreskap. Kompakt størrelse, innovativt og ekstremt fleksibelt kommunikasjons- og grensesnittkonsept, funksjonell utvidelse med valgfrie moduler. - Effektområde opptil 160 kW - Installasjon i styreskap - IP20

NORDAC LINK

Desentralisert frekvensomformerFeltdistributør for fleksibel, desentralisert installasjon. Fleksibel konfigurasjon, funksjoner og bruksområde. Rask igangkjøring gjennom høy plug-in-mulighet, systemvedlikehold gjennom integrert vedlikeholdsbryter og lokalt manuelt kontrollanlegg. - Effektområde opptil 7,5kW - Feltinstallasjon - IP55/IP66

NORDAC FLEX

Desentralisert frekvensomformer Desentralisert drivenhet med allsidige installasjonsalternativer. Enkel igangkjøring og vedlikehold gjennom omfattende plug-in-mulighet og enkel parameteroverføring via EEPROM. - Effektområde opptil 22kW - Vegg- eller motormontering - IP55/IP66

NORDAC BASE

Desentralisert frekvensomformerDen økonomiske desentraliserte versjonen for enkle drivverksapplikasjoner. Lave installasjonskostnader samt robust konstruksjon som gir enkel installasjon utenfor styreskapet. - Effektområde opptil 2,2kW - Vegg- eller motormontering - IP55/IP66/IP69K

NORDCON APP

Dashbordbasert visualisering for drivverksovervåking og feildiagnose parameterisering med hjelpefunksjon og rask tilgang til parametere Oscilloskopfunksjon

mer informasjon

NORDCON-programvare

Brukervennlig parameterisering og programmering av flere drivverker, PLS-editor iht. IEC 61131-3 som støtter Structured Text (ST), Instruksjonsliste (IL) og PLCopen Motion Control-bibliotek

Last ned NORDCON