Produktkoder

Her finner du produktkoder for våre produktgrupper i henhold til nomenklaturen av den harmoniserte system og TARIC.

Produktgruppe Varudeklarasjonskod
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 0,75 kW 8501 51 00
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 7,5 kW 8501 52 20
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 37 kW 8501 52 30
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 75 kW 8501 52 90
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 75 kW 8501 53 81
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 375 kW 8501 53 94
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 750 kW 8501 53 99
Tannhjulsgir
(Gir uten motor)
8483 40 21
Vinkelgir (Gir uten motor) 8483 40 23
Snekkegir
(Gir uten motor)
8483 40 25
Andre (tappgir etc.)
(Gir uten motor)
8483 40 29
Gir/Motorer (DC)
opp till 0,75 kW
8501 31 00
Gir/Motorer (DC)
opp till 7,5 kW
8501 32 20
Gir/Motorer (DC)
opp till 75,0 kW
8501 32 80
Gir/Motorer (DC)
opp till 375 kW
8501 33 00
Deler/Tilbehør til gir
8483 90 89
Deler/Tilbehør til motorer
8503 00 99
Frekvensomformere
opp till 7,5 kVA
8504 40 85
Frekvensomformere
fra 7,5 kVA
8504 40 86
Starter
8436 50 03
Gasreglage
8504 50 95
Deler/Tilbehør til frekvensomformere
8504 90 99