Eksplosjonsbeskyttede drivverksløsninger fra NORD

Drivverkssystemer til eksplosjonsfarlige områder
i sone 1, 2, 21 eller 22

I mange tiår har NORD DRIVESYSTEMS levert drivverk til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Siden 2003 har denne serien også inkludert spesialdesignede gir som er i samsvar med EU Ex-direktiver (ATEX).

Høy fleksibilitet

 • Motorer som er konstruert til omformerdrift
 • Direkte montering av motoren på giret er mulig i mange tilfeller
 • Avhengig av sone, valgfri ekstern vifte, retursperre, brems
 • Hvis ønskelig kan det leveres en kombinert støv/gasseksplosjonsbeskyttelse (uegnet hvis eksplosive gasser og partikler er til stede samtidig)
 • Systemer for økte omgivelsestemperaturer
 • Verdensomspennende forsendelse med dokumentasjon på mer enn 25 språk

EU "ATEX"

I mange tiår har EU brukt de tekniske ATEX-standardene for å sørge for sikker drift av maskiner og utstyr.

Med sine Ex-spesifikasjoner for mekaniske enheter når det gjelder det tidligere direktivet 94/9/EU, fungerte EU som en pioner på den tiden.

Bruksområder
EU-medlemsland + andre som Norge og Sveits

Grunnlag
Tekniske standarder basert på IEC-standarder (IEC – International Electrotechnical Commission)

Basert på ...
Direktiv 2014/34/EU gjelder mekaniske og elektriske apparater til bruk i eksplosjonsfarlige områder. (I tillegg til dette direktivet, som direkte vedrører eksplosjonsbeskyttelse, må også Ecodesign-, EMC- og RoHS-direktivene overholdes).

Ex-standarder

 • for motorer: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
 • til omformere + startere: DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
 • eller til girenheter: DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016

Dokumenter
Enhetens egnethet til eksplosjonsbeskyttelse er dokumentert av:

 • Typetestsertifikat og samsvarserklæring for motorer i kategori 2
 • Samsvarserklæring for motorer i kategori 3
 • Samsvarserklæring for girenheter
 • Offisielle organer involvert:
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB
  • DEKRA EXAM

Revisjoner: Produksjonen og kvalitetskontrollen til NORD DRIVESYSTEMS blir revidert med jevne mellomrom av et teknisk kontrollorgan i henhold til regelverket i EU 2014/34.

Energieffektive motorer
Krav til energieffektivitet for motorer:

I henhold til forskrift 640/2009 er motorer for eksplosjonsbeskyttelse (gass og støv) et unntak og er derfor ikke underlagt krav med hensyn til dette. Imidlertid spesifiserer kundene i økende grad bruken av IE2- og IE3-motorer.

Australia og New Zealand IECEx

IECEx-godkjenning kan være nyttig for godkjenning av eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr i samsvar med nasjonale standarder.

Bruksområder
Australia og New Zealand

Grunnlag
Tekniske standarder basert på IEC-standarder (International Electrotechnical Commission)

Basert på ...

 • IECEx 01 IEC-ordning for sertifisering av standarder for elektrisk utstyr for "eksplosive atmosfærer (IECEx-ordning) – Grunnleggende regler" og
 • IECEx 02 IEC-ordning for sertifisering av standarder for elektrisk utstyr for "eksplosive atmosfærer (IECEx-ordning) – Prosedyreregler"

Ex-standarder

 • for motorer
  • IEC 60079-0 Eksplosive atmosfærer – Del 0: Utstyr – Generelle krav
  • IEC 60079-31 Eksplosive atmosfærer – Del 31: Utstyrsbeskyttelse mot støvantennelse ved innkapsling "t"

for girenheter

 • ISO 80079-36 Ikke-elektrisk utstyr til eksplosiv – Del 36: atmosfærer – Grunnleggende metode og krav
 • ISO 80079-37 Ikke-elektrisk utstyr til eksplosiv – Del 37: atmosfærer – Ikke-elektrisk beskyttelsestype konstruksjonssikkerhet "c", kontroll av antennelseskilde "b", nedsenking i væske "k"

Dokumenter

 • Offisielle organer involvert: DEKRA EXAM og PTB

Revisjoner: IECEx-revisjoner av Ex-testlaboratorier og (Ex-sertifiseringsorganer) er obligatoriske. Utført av PTB som teknisk kontrollorgan.

Energieffektive motorer
Krav til energieffektivitet for motorer:

Fra IECEx' synspunkt er det verken krav eller begrensninger med hensyn til energieffektivitetsklasser. NORD leverer motorer med effektivitetsklasse IE1 og IE2 med IECx-godkjenning.

For øyeblikket tilbyr Getriebebau NORD ikke EX-gir i henhold til IECEx. En kombinasjon av en IECEx-motor og en girenhet, i samsvar med EU-standarden, er mulig.

EurAsian EAC EX

EAC (forkortelse for EurAsian Conformity) er en etikett som sier at et produkt er i samsvar med spesifikasjonene til Eurasian Economic Union angående teknisk spesifikasjon, merking og dokumentasjon.

EAC Ex indikerte samsvar med standarden TR CU 012/2011 1) "Om sikkerhet for utstyr beregnet til bruk i eksplosive atmosfærer". Dette inneholder tekniske spesifikasjoner som i stor grad er basert på IEC Ex samt standarder som brukes i EU.

Sertifiserte NORD-produkter
Samsvarsertifiseringen fylles ut i form av en erklæring og sertifisering. NORD-produkter, produksjonen av dem og kvalitetsstyringen er akseptert og godkjent av sertifiseringsorganet NANIO CCVE. De tilsvarende sertifikatene finner du under wwww.nord.com Documentation / Certificates

Bruksområder
Russland, Hviterussland, Armenia, Kasakhstan og Kirgisistan

Grunnlag
TR CU 012/2011 "Om sikkerhet for utstyr beregnet til bruk i eksplosive atmosfærer". Tekniske standarder basert på IEC-standarder (International Electrotechnical Commission). Spesielt IEC 60079 og IEC 80079.

Produkter fra NORD DRIVESYSTEMS som er i samsvar med EAC Ex, er testet og produsert på samme måte som produkter i henhold til direktiv 2014/34/EU ATEX.

Motorenes tekniske data tilsvarer ATEX-motorene som brukes i Europa – se side C1-2 og C5 samt E1-2.

Standarder for NORD EX-motorer
Benyttede standarder for NORD EX-motorer

 • ГОСТ Standard
  • ГОСТ 31610.0-2014
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
  • ГОСТ 31610.15-2014
 • IEC-standard
  • IEC 60079-0:2011
  • IEC 60079-31:2013
  • IEC 60079-7:2006
  • IEC 60079-15:2010

Canada CEC

Med 2015-versjonen av Canadian Electrical Code (CEC) ble IEC-konseptet basert på soner, vedtatt:

 • Reparasjoner og utvidelser av eksisterende systemer kan fortsatt utføres i samsvar med kravene i divisjonssystemet.
  • Artikkel 18-000, (se også NEC 500)

CEC – Canadian Electrical Code
CEC i Canada – med CEC 2015 har flere artikler blitt fullstendig revidert eller helt slettet!
Artikkel:

 • 18-000: Beskrivelse av bruksområdet
 • 18-002: Definisjon av fareområder
 • 18-004: Klassifisering av gasser og støv
 • 18-006: Klassifisering av gasser - Sone 0, 1 og 2
 • 18-008: Klassifisering av støv – Sone 20, 21 og 22
 • 18 - Vedlegg J: Klassifisering etter divisjonssystemet for eksisterende anlegg

Sonesystemet i henhold til IEC Ex-beskyttelse er obligatorisk for alle nye installasjoner fra 2015!

Hazloc – Eksplosjonsbeskyttelse i Nord-Amerika

I motsetning til i mange andre deler av verden, er ikke eksplosjonsbeskyttelsen i USA basert på IEC-spesifikasjoner.

Med et like høyt sikkerhetsnivå fører dette til spesifikke tekniske løsninger, samt en separat kategorisering av teknisk utstyr med hensyn til det tilsvarende eksplosive miljøet og den eksplosive blandingen.

Sikkerhetsstandard NEC
Spesifikasjonene for elektrisk utstyr stammer fra NEC The National Electrical Code. (NEC) er en sikkerhetsstandard i USA. Denne formulerer spesifikasjonene for utforming av elektriske installasjoner.

HazLoc
I motsetning til for eksempel i Europa, er ikke utstyr kategorisert etter bruken, men snarere i "Klasser" og "Divisjoner". I USA brukes begrepet "Hazloc" på samme måte som "ATEX" i Europa.

Bruksområder
USA (og Canada for eksisterende anlegg)

Grunnlag
USA: NEC National Electrical Code (Canada: CEC Canadian Electrical Code)

I 1996 ble også IEC-klassifiseringssystemet (kategorisering etter soner) introdusert for klasse I. Denne endringen ble gjennomført med artikkel 505 i NEC, som gir brukeren muligheten til å velge systemet som er teknisk og økonomisk optimalt for hans formål . I 2005 ble sonene 20, 21 og 22 introdusert for områder med brennbart støv (artikkel 506).

NEC – National Electrical Code
Artikkel

 • 500: Generelle krav til klasse I, II og III divisjoner
 • 501: Krav til klasse I-divisjoner
 • 502: Krav til klasse II-divisjoner
 • 503: Krav til klasse III-divisjoner
 • 504: Krav til klasse I, II og III divisjoner med hensyn til egensikkerhet (IS)
 • 505: Generelle og spesifikke krav til sone 0, 1 og 2
 • 506: Generelle og spesifikke krav til sone 20, 21 og 22

Katalog/plakat/skjema

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

General Contact form - Kontaktskjema for girenheter, girmotorer og motorer


General Contact form - Kontaktskjema for girenheter, girmotorer og motorer
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - Case-studie ARNREITER


Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - Case-studie ARNREITER
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Girenhet

Håndbøker

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Sertifikater

C411000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 2D+2G| Girenheter


C411000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 2D+2G| Girenheter
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C412000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 3D+3G | Girenheter


C412000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 3D+3G | Girenheter
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Motorer

Håndbøker

B1091 - ATEX - trefasede motorer + eksplosjonsbeskyttede motorer


B1091 - ATEX - trefasede motorer + eksplosjonsbeskyttede motorer
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Sertifikater

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Samsvarserklæring – ATEX 2G| NORD-motorer – rammestørrelse: 63–200


Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Samsvarserklæring – ATEX 2G| NORD-motorer – rammestørrelse: 63–200
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Samsvarserklæring – ATEX 3G| NORD-motorer – rammestørrelse: 63–200


Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Samsvarserklæring – ATEX 3G| NORD-motorer – rammestørrelse: 63–200
 • Last ned Norsk
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Elektronisk drivverksteknologi

Håndbøker

BU0135 - Users Manual NORDAC START, SK 135E


BU0135 - Users Manual NORDAC START, SK 135E
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

BU0180 - SK 180E - Manual


BU0180 - SK 180E - Manual
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

BU0200 - SK 200E - Manual


BU0200 - SK 200E - Manual
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

BU0240 - NORDAC FLEX SK 200E - SK 235E


BU0240 - NORDAC FLEX SK 200E - SK 235E
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Sertifikater

Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU


EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
 • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon