Girmotorer

Holdbare og pålitelige til ditt bruksområde
Designingeniør

NORD produserer tre girmotorserier med høye effektmomenter og høy effektivitet til en rekke bruksområder i mer enn 100 bransjer.

Større effektområde med færre varianter

De tekniske dataene på girmotorene fra NORD DRIVESYSTEMS er beregnet til praktisk relevans og optimering av bruksområder. Dette reduserer byggekostnadene og forenkler dimensjoneringen av drivverkssystemene. Takket være den høye overbelastningskapasiteten til våre girmotorer, kan du redusere motoreffekten som skal installeres. Mange motorer med gir er designet for forventede belastningstopper under drift. Disse nås imidlertid bare sjelden og kun midlertidig. Girmotorer fra NORD har høy overbelastningskapasitet. I mange tilfeller kan det å bruke en mindre NORD girmotorstørrelse spare kostnader, plass og tilkoblingseffekt. Færre motorvarianter kan også dekke et bredt effektområde. Bruk vår produktkonfigurator for å sette sammen en egnet girmotor og direkte generere tilhørende CAD-data for prosjektplanleggingen din basert på tekniske data for bruksområdet ditt.

Produkter med lang levetid for pålitelige designløsninger

Girmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS har spesielt lang levetid og pålitelige drivverkskomponenter. Takket være egenproduksjon av alle komponenter har NORD DRIVESYSTEMS direkte tilgang til overholdelse av kvalitetskrav og tekniske data, og kan også bestemme alle tekniske parametere for girmotorene i hele levetiden. Forsyningen av reservedeler og den lange tilgjengeligheten på girmotorer støtter den lange levetiden på girmotorer, og også den lange levetiden og bærekraften til ditt bruksområde. Ved ny og videre utvikling av girmotorene er vi oppmerksomme på enkel montering, sammenlignbare dimensjoner og kompatibilitet nedover med tidligere modeller. På denne måten vil systemdesignet ha lang levetid som alle våre produkter.

Modulære NORD-produkter – laget for designingeniører

NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette systemer for divverksteknologi fra én enkelt kilde. For konfigureringen av girmotorer kan designingeniører bruke et optimalt tilpasset modulært system som gir store fordeler med individuell og perfekt tilpasset drivverksteknologi. Takket være egenproduksjon av alle komponenter for girmotorer, har NORD DRIVESYSTEMS full kontroll over hele produksjonsprosessen, alle egenskapene og kvaliteten på hver komponent. Alle deler i systemet er helt tilpasset og kan kombineres i et bredt spekter av varianter. Bruk myNORD-produktkonfiguratoren til å sette sammen en passende girmotor til bruksområdet ditt online og med alle tilgjengelige alternativer fra det modulære systemet basert på tekniske data for bruksområdet ditt. Deretter kan du direkte laste ned tilhørende CAD-data og tegninger til prosjektplanleggingen. Du må gjerne sende oss en direkte forespørsel.

Modulære NORD-produkter – høyeste kvalitet i alle detaljer

NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette systemer for divverksteknologi fra én enkelt kilde. For konfigureringen av girmotorer kan designingeniører bruke et optimalt tilpasset modulært system som gir store fordeler med individuell og perfekt tilpasset drivverksteknologi. NORD-girmotorer fungerer med høy presisjon og har lang levetid. De er også egnet til bruk på krevende bruksområder. Vi investerer hele tiden i moderne produksjonsanlegg for å sikre de selvpålagte høye kvalitetsstandardene for girmotorer. Bare kvalitetsmaterialer og standardkomponenter kommer inn i produksjonsprosessene etter å ha blitt sjekket for kvalitet, struktur og styrke. Alle produksjonsstadier gjennomgår en streng kvalitetskontroll av hver komponent. Dette er grunnen til at du kan stole på den grundige og praktiske testede funksjonaliteten og driftssikkerheten til girmotorene våre.

Alle produktparametere under kontroll, takket være en stor produksjonsdybde

Girmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS har spesielt lang levetid og pålitelige drivverkskomponenter. Takket være egenproduksjon av alle gimotorkomponenter, har NORD DRIVESYSTEMS direkte tilgang til overholdelse av kvalitetskrav og de tekniske parametrene til girmotorene. Produksjon av girhus, girkomponenter, drivverkselektronikk og motorviklinger samt utvikling, montering og kvalitetssikring, foregår på våre egne fabrikker.