NORDCON programverktyg

Ett programverktyg för idrifttagning, drift och analys av NORD:s totala elektroniska drivningsutbud.

Ladda ner

Ladda ner den aktuella versionen här:

Ladda ner – NORDCON 2.10 (ca 32 MB)

Egenskaper:

  • Användarvänlig parametrering
  • Enkel idrifttagning av motorn
  • Drivningsanalys med oscilloskop-funktion
  • PLC-programmering av den drivningsbaserade, integrerade PLC 61131-3
  • PLC programmering, structured text (ST), PLCopen Motion Control-bibliotek

Information om installation

  • Ladda ner installationsversionen till din dator som en ZIP-fil och packa upp den med Winzip eller ett liknande program
  • Alla funktionerna kan användas med Microsoft Windows
  • Starta ”NORDCON-Setup.exe” och följ instruktionerna

Windows-versioner som stöds

Alla funktionerna kan användas med Microsoft Windows.