Steel & Metals

Reference reports from our steel and metal customers

Operating conditions in the steel and metalworking industry are very demanding. Heavy loads, severe shocks and extreme temperatures must be handled reliably.

Comeco Trading AB (Sverige)

    NORD DRIVESYSTEMS levererar robusta och lättservade drivsystem för bockningsmaskinerna som tillverkas av det svenska företaget Comeco.

Valsverk, SMS koncernen (Bahrain)

    De robusta NORD drivlösningarna fungerar flexibelt och med hög precision under de krävande omgivningsförhållandena och den extremt höga belastning som blir följden.