Bulk Material Handling and Mineral Processing

Reference reports from our bulk material customers

The gear units from NORD DRIVESYSTEMS meet the demands of the construction industry. Our customized drive solutions reliably operate conveyor systems for crushed stone and gravel products.

Transportband, H+E Logistik (Tyskland)

    NORD stöder H + E Logistik GmbH med tillförlitlig och hållbar drivteknik med lågt underhåll för att avlägsna det leriga avfall som produceras under utbyggnaden av Londons kollektivtrafiknät.

Grustag, NorStone (Norge)

    Genom att börja använda de robusta och flexibla växelmotorerna från NORD kunde NorStone reducera investeringskostnaderna, öka funktionssäkerheten och sänka energikostnaderna.

Grustag, SMIL (Frankrike)

    SMIL utrustade transportörsystemet för Durance Granulats grustag med NORD drivenheter och höjde på detta sätt kapaciteten med 25%.

Hamnlogistik, WISCO (Kina)

    Mer än 170 växelmotorer från NORD som har implementerat i WISCO anläggningen säkerställer att kranar och skophjul fungerar tillförlitligt vid lastningen av miljontals ton järnmalm.