Chronopost

Över ett tusen drivsystem transporterar tusentals paket

Kompakta distribuerade drivsystem från NORD Drivesystems är en kostnadseffektiv lösning för stora anläggningar som kräver många drivenheter. Med sitt stora sortiment kan Nord hitta lösningar för att utföra alla sorters intelligenta uppgifter i till exempel fabriker, bagagehantering eller biltillverkning.

Chronopost

Fokus på kunden

Med kunder i hela världen levererar Budde Fördertechnik GmbH transportörsystem för allt från småvaror till stora bulkmaterials till kunder i hela världen. Företaget designar, tillverkar, servar och bakåtanpassar standardkomponenter så som valsar och transportband. Budde kan även implementera helt kundanpassade logistiklösningar utifrån sitt stora utbud av modulbaserade, skalbara system. Deras tre anläggningar i Tyskland har ca 200 anställda.

Fokus på projektet
Chronoposts logistikcenter söder om Paris är en av Europas största nav för postsortering:

  • Anläggningen klarar av att hantera upp till 30 000 paket per timme.
  • Ca 60 % av Chronoposts inrikes posthantering i Frankrike passerar genom denna anläggning
  • Buddes transportbandssystem drivs av ca 1 100 helt integrerade drivenheter från NORD.

Projektutmaningar

Franska posten Chronopost driver en av världens största postsorteringsanläggningar i Chilly-Mazarin i närheten av Paris. Varje dag anländer ca 450 lastbilar till anläggningen och över 200 000 paket och brev ska sorteras och förflyttas från lastbil till sortering och vidare ut till sina slutdestinationer. Trycket på sorteringscentralen är som störst under veckorna innan jul då så många som 300 000 brev och paket hanteras per dag.

Omfattande transportsystem. – Distributionscentralen har mer än 100 ramper för in- och utlämning av paket. Den två våningar höga byggnaden inhyser två helautomatiska sorteringssystem som vardera är flera hundra meter långa. Inkommande leveranser läggs på transportband och registreras sedan med hjälp av digitalkameror som kan läsa av streckkoder på alla paketets sidor. Det tar mindre än tre minuter för ett paket att komma igenom systemet och de hamnar till slut på den högra rampen för att skickas till sin slutdestination.

Enkla rutiner. – Det omfattande transportbandssystemet designades och installerades av Budde Fördertechnik GmbH. Eftersom systemet var så stort och komplext behövde Budde och Chronopost hitta en drivlösning med relativt enkel elektronik, drift och underhåll. Man ville även försäkra sig om att drivsystemet var högst driftsäkert för att undvika fel och stillestånd i det högt trafikerade sorteringsanläggningen. Det skulle behövas väldigt många drivenheter och därför ville Chronopost och Budde hitta drivsystem som var kompakta nog för att spara plats men samtidigt högeffektiva för att minska driftkostnader.

Applikationslösning

Buddes transportband drivs nu av 1 100 effektiva växelmotorer från NORD med både vinkelkuggväxlar och snäckväxlar. Dessa växlar tål både hög användningsfrekvens och tung belastning men kräver inte så mycket underhåll. De har även ett långt tjänsteliv tack vare sina extremt slittåliga kuggar. Växlarna har kombinerats med motorer som är specifikt utformade för att hantera överbelastning. Detta begränsar antalet systemvarianter som krävs i applikationen till ett hanterbart antal trots det stora totala antalet drivenheter.

Plug and play. – Chronoposts höga krav på spårning kräver system med väldigt precis kontroll och synkronisering. Varje drivsystem har därför även en helintegrerad frekvensomriktare i en IP66-skyddad inkapsling som sitter ovanpå motorns terminallåda. Omriktarna är anslutna med kontakter och kan om det behövs enkelt bytas ut. NORDs kombinationer av växelmotorer och frekvensomriktare med fördragna kablar är lätta att installera och driftsätta.

Starka och smarta. – Med upp till 400 % startmoment och en typisk överbelastningskapacitet på 200 % i fem sekunder är dessa drivsystem mycket robusta och tåliga. De är dessutom intelligenta. Omriktarna kommunicerar via Profi-buss DP med en PLC som skickar data till huvudstyrsystemet. Om en det uppstår en förstoppning på en viss lastramp kan transportsystemets hastighet sänkas just i det området medan bandet fungerar som en buffert tills problemet är löst. På detta sätt kan stora driftstopp i hela systemet effektivt undvikas.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0004 - Fallstudie CHRONOPOST


CS0004 - Fallstudie CHRONOPOST
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6050 - Intralogistik


A6050 - Intralogistik
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S5250 - Variant Reduction Motors


S5250 - Variant Reduction Motors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Läs mer här: