Vägnings- och doseringssystem

Drivtekniska lösningar för vägning och dosering inom bulkgodsbranschen

Innan det når följande processteg doseras (och vägs) bulkgodset vanligtvis för att säkerställa att korrekt mängd lägg till i processen. NORD drivenheterna kan styras individuellt för smart justering av massflödet - för en exakt, dynamisk kontroll av den inmatade mängden bulkgods.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,16 HP - 75 HP
  • Internationellt godkänd
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0.25 - 22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontage
  • Moduluppbyggnaden ger maximal flexibilitet

Ytterligare information här: